02/05/2017

Ajut per a l'assessorament de la participació interna de les entitats

La Subdirecció General de Memòria, Pau i Drets Humans ha obert la convocatòria per a la subvenció relativa a l’assessorament personalitzat per a la millora de la participació interna de les entitats sense ànim de lucre.

Es tracta d'unes subvencions que tenen com a finalitat que les organitzacions ciutadanes augmentin el seu nivell de qualitat democràtica, així com el seu impacte a la societat.

Els ajuts objecte d'aquesta convocatòria són en espècie, per tant, les entitats beneficiàries no tindran dret a reclamar cap aportació econòmica. Si hi esteu interessats/des, podeu presentar les vostres sol·licituds fins al proper 16 de maig de 2017.