03/07/2018

Ajuts per a activitats d'acollida i integració social de persones immigrades

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha obert una convocatòria de subvencions per a projectes i activitats d'entitats de l'àmbit de polítiques socials, on s'inclouen els Programes i activitats d'acollida i integració social de persones immigrades.

La convocatòria té aquestes línies obertes:

D.1 Activitats de suport a l’associacionisme de persones immigrades.

D.2 Activitats de caràcter singular de suport al diàleg intercultural, a l’apoderament de joves i dones d'origen immigrat en situació de risc i a la realització de jornades i d'altres projectes de ciutadania.

D.3 Activitats d’acollida, integració i sensibilització en relació amb persones sol·licitants de protecció internacional.

D.12 Projectes d’acollida i integració per a persones refugiades.

 La dotació per a aquesta línia de subvencions és de 253.038,34 euros, amb la distribució anual següent: 240.386,42 euros per a l'anualitat 2018 i 12.651,92 euros per a l'anualitat 2019. Cal tenir en compte que el termini de presentació del formulari de sol·licitud i els annexos corresponents que l’acompanyen, finalitza 13 de juliol.