28/03/2018

Ajuts per a projectes de cooperació i EpD de Figueres

L'Ajuntament de Figueres ha obert la convocatòria per a projectes de solidaritat, cooperació internacional i educació per al desenvolupament que enguany té una assignació pressupostària de 128.000 €. El període de presentació de sol·licituds comença el 29 de març i acaba el 9 d'abril (ambdós inclosos).

S'hi poden presentar les entitats amb seu o delegació a Figueres que siguin membres del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat i hi tinguin una participació activa.

La convocatòria s'adreça a projectes o projectes o programes de solidaritat i cooperació al desenvolupament que es facin als països i zones en via de desenvolupament. Però també, es concediran ajudes per a accions destinades a l’educació, la formació i la sensibilització a la  ciutat de Figueres, sobre la situació d’aquests països que impulsin els valors de la cooperació al desenvolupament,  la solidaritat, foment de la tolerància, el diàleg, l’educació intercultural, la prevenció del racisme, fomentar la cultura de pau i la resolució pacífica dels conflictes.

Podeu consultar la informació detallada aquí.