29/04/2021

Amunt i Crits! Nova entitat de la Coordinadora

L'Associació Amunt i Crits! Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà forma part de la Coordinadora d'ONG Solidàries, des d'aquest mes d'abril.  Benvingudes!

Es tracta d'una entitat força jove, va néixer l'any passat a Figueres, formada per un grup de dones amb experiència migratòria de diferents municipis de la comarca de l’Alt Empordà. Aquesta entitat fa de pont i facilita l’acollida de les persones migrades treballant amb les administracions públiques, les AMPAS, les escoles i instituts, les associacions i entitats del tercer sector i les empreses, interessades a millorar l'acollida de les persones migrades, a promoure la diversitat intercultural i a trencar amb els estereotips i el racisme a la nostra societat, amb l’objectiu de millorar la vida quotidiana, la convivència i la cohesió social a la comarca.

D'entre moltes activitats activitats que duen a terme, hi ha la dinamització de grups de mares d'escoles per reforçar la diversitat intercultural a les AMPAS, els tallers de diversitat intercultural i gènere als cicles superiors d'Integració Social, la dinamització de tallers de salut sexual i reproductiva amb dones de la comunitat subsahariana, la mediació i traducció amb noies joves migrades no acompanyades, així com la creació d'espais de creuament de sabers i pràctiques.

Les dones referents comunitàries sónun perfil professional nou, que fan de pont i faciliten l’acollida de les persones migrades a l’Alt Empordà i a les comarques gironines. L'equip que forma Amunt i Crits! té formació en acció comunitària, gènere, interseccionalitat i violències, diversitat intercultural, igualtat de drets i ciutadania, prejudicis i estereotips, coneixement dels serveis públics, salut comunitària, acompanyament social, creuament de sabers i de pràctiques i també en confidencialitat i protecció de dades.