24/09/2013

Aquí es tortura

"La situació de la tortura a Espanya no és una pràctica generalitzada però sí que està lluny de ser una pràctica eradicada", així es recull en l'informe La jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans relativa a Espanya per tortures. Del terrorisme a la criminalització de la dissidència, publicat aquest mes de setembre per l'Institut de Drets Humans de Catalunya. En els últims nou anys el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat fins a sis vegades a Espanya per delictes de tortura.

Precisament, l'informe de l'Institut de Drets Humans de Catalunya es basa en l'anàlisi jurisprudencial d'aquestes sis sentències del Tribunal Europeu i en la majoria de casos, es condemna Espanya per la falta d'una investigació rigorosa que, des d'aquest Tribunal i des de la doctrina internacional, s'interpreta també com una forma de tortura. El Conveni Europeu de Drets Humans recull en el seu article 3: "ningú no pot ser sotmès a tortura ni a penes o tractes inhumans o degradants"; i en aquest sentit, una investigació poc rigorosa i  incompleta suposa l'incompliment d'aquest article.  

L'informe confirma les recomanacions d'organismes internacionals de protecció dels drets humans com el propi Comitè de Prevenció de la Tortura del Consell d'Europa o el de Nacions Unides. En nombroses ocasions, aquests organismes han recomanat a Espanya augmentar les mesures per a prevenir la tortura, i en concret, eliminar les situacions en què es facilita la comissió de tortures. Un cas flagrant és l'aplicació de la llei antiterrorista que permet mantenir fins a 13 dies als acusats de pertànyer a banda armada en règim d'incomunicació. En contra de les recomanacions dels organismes internacionals que consideren inacceptable un règim d'incomunicació de cinc dies, les reformes espanyoles introduïdes al 2003 han ampliat de 5 a 13 els dies permesos d'incomunicació.  

D'altra banda, el nombre de denúncies per maltractament a interns en centres penitenciaris, el nombre de queixes pel tractament a persones estrangeres, així com les queixes per atacs a manifestants han augmentat.