10/02/2009

Brigades 2009

Les brigades d'estiu són viatges solidaris organitzats per diferents entitats presents a les comarques gironines i que cada estiu permeten a centenars de joves, conèixer la realitat dels països empobrits del Sud des de la pròpia experiència. L'objectiu, doncs, és adquirir un coneixement més profund de les causes i les conseqüències de la problemàtica nord-sud, gràcies al contacte directe amb la realitat d'aquests països, del treball conjunt en projectes i amb ONG del Sud.

En principi, qualsevol persona interessada pot participar en un viatge solidari, però per aconseguir un millor aprofitament de l'estada i degut a les especificitats de cada destinació, moltes ONG demanen que es cumpleixi una sèrie de requisits (ser major de 18 o 21 anys; assistir a un curs de formació abans de viatjar; estar molt motivat i obert a aprendre de noves cultures; comprometre's a donar a conèixer l'experiència viscuda per sensibilitzar la nostra societat, un cop s'ha retornat; les despeses del bitllet són a càrrec del participant i no de l'entitat, mentre que les d'allotjament i alimentació poden ser a càrrec de l'ONG; ..).

És molt important tenir en compte que no es tracta, en cap cas, de turisme alternatiu ni d'expedicions per socórrer els pobres, sinó més aviat d'una experiència de formació i de presa de consciència d'una realitat que queda molt lluny de les nostres fronteres. La convivència amb famílies o en locals de les organitzacions de base permet compartir i intercanviar hàbits, costums i cultura, i aprendre d'aquestes entitats i organitzacions locals que lluiten, sense massa recursos i a contracorrent, per aconseguir una societat més justa.

El viatge ha de ser fruit d'una convicció real i d'un interès sincer per tal de donar suport a les tasques de les ONGs que lluiten per la justícia social. Més que ajudar la gent dels països en vies de desenvolupament, hem d'estar oberts a aprendre d'ells. Tenen moltes coses per ensenyar-nos!

Tractant-se fonamentalment d'una experiència formativa, en la majoria de les ONGs, associacions i entitats ofereixen cursos o sessions de formació durant els mesos anteriors al viatge, perquè els participants - amb ajuda dels experts- aprofunditzin i comprenguin millor les causes de les desigualtats nord-sud i les vies de solució, la cultura amb què conviuran, els seus problemes específics i els projectes de l'organització de destí que els acollirà. Per aquest motiu, al procés formatiu se li dóna una gran importància.

Els joves que participen en viatges solidaris es converteixen, a través d'aquests, en els millors transmissors dels nous valors en què es basen les ONGs. I probablement en això es fonamenta l'impacte més notable d'aquestes experiències: en el seu efecte multiplicador, ja que aquests voluntaris/es, formats i fortament motivats per l'experiència viscuda, es converteixen al seu retorn en agents de sensibilització del seu entorn més proper.

Algunes de les ONGs de comarques gironines a les quals ja us podeu dirigir per informar-vos sobre camps de treball o viatges solidaris de 2009 són les següents:

Enginyeria sense Fronteres

El grup d'ESF-Girona ofereix 3 places per voluntaris/es que vulguin cooperar en el Programa de coneixement de la Realitat (PCR) a l'Equador durant aquest estiu. El termini per presentar la sol·licitud acabava el 8 de març. Aquí tens la fitxa de sol·licitud>> I més informació>> girona@esf-cat.org

Campamentos de Bohío - Gramiss

Tens experiència en el món del lleure? T'agradaria conèixer una nova cultura? Vols ser cooperant i tens més de 20 anys? Si aquest estiu vols conèixer la República Dominicana, en el marc d'un projecte de cooperació, acosta't a GRAMISS o informa't a: www.gramiss.com 

Solidaritat Arbúcies - Palacagüina (Soarpal)
Aquesta entitat d'Arbúcies té projectes a Palacagüina (Nicaragua) i hi faran la 25ena brigada durant el mes d'agost. Si vols informació contacta amb: soarpal@hotmail.com o bé, truqueu als tel. 972 162 626 (M. Antònia), 972 162 571 (Jaume). Més informació>> 

Camps de Solidaritat de Setem
T'agradaria col·laborar en algun projecte de desenvolupament d'una ONG d'un país del Sud i conviure amb la seva gent? Aquest estiu Setem-Girona organitza a els camps de solidaritat que es faran a Matagalpa (Nicaragua). També us podeu inscriure a les destinacions que s'organitzen des de Setem-Barcelona a Àsia, l'Àfrica i d'altres països de Llatinoamèrica.

Organització local a Matagalpa: Associació fundada el 1997 que agrupa 11 organitzacions de base que representen 2.637 petits productors i productores de cafè. Busca la millora de les condicions comercials per als petits productors per tal d'afavorir la millora de les condicions de vida a partir de la producció d'un cafè de qualitat segons els criteris del Comerç Just. Activitat del grup: Convivència amb les famílies de la zona rural, membres de les cooperatives, que reben el suport de l'organització, per viure el dia a dia de la vida en una comunitat camperola. Participació en tallers de capacitació per comprendre les activitats i els objectius de les cooperatives rurals de Comerç Just.+ Informació: girona@setem.org o bé  aquí>>

Xarxa Solidària de Sant Feliu de Guíxols
Aquesta entitat coopera a El Salvador, Equador, Moçambic i Filipines. Els grups que viatgen a l'estiu amb aquesta entitat a cooperar en algun dels seus projectes són d'un màxim de 4 persones. L'estada mínima d'aquests viatges solidaris és de 4 setmanes. Entre d'altres requisits, la Xarxa Solidària de Sant Feliu demana que els/les participants siguin majors de 18 anys i que assisteixin al curs de formació de brigadistes de la Coordinadora d'ONG Solidàries de comarques gironines, i haver col·laborat amb la Xarxa un mínim d'1 any. +Informació: www.xarxasolidaria.com i info@xarxasolidaria.com o aquí>>

Unitat Solidària de Palafrugell
Projectes a Guatemala. Es demana una estada mínima de 2 mesos i s'ofereix treball solidari durant tot l'any. Poseu-vos en contacte amb Jordi Domingo 678662951 / unitatsolidaria@hotmail.com o bé jordisss@arrakis.es

Llagostera Solidària
En funció de la gent interessada, es poden muntar grups per estades solidàries a Nicaragua i/o Gàmbia. Per a sol·licitar més informació, podeu adreçar-vos a: rafelvs@teleline.es

Centre Cristià Universitari
Intercanvi a Jujuy (Argentina). Recolzament d'activitats a un menjador escolar i a escoles rurals.
Sol·licituds durant el mes d'abril a ccugirona@worldonline.es

>> Altres propostes d'entitats de fora de les comarques gironines