31/12/2007

Brigades a la Regió Autònoma de l'Atlàntica Nord, a Nicaragua

L'Institut Paulo Freire posa en marxa una brigada a la Regió Autònoma de l'Atlàntic Nord, en el marc de la cooperació en matèria d' alfabetizació i Educació Popular amb l'Associació d'Educació Popular Carlos Fonseca Amador de Nicaragua. La proposta de participació està dirigida, sobretot, a persones relacionades amb els àmbits de la salut, l'educació, la producció d'aliments (agricultura, ramaderia i pesca), així com medi ambient.