09/02/2010

Ciberacció contra el deute extern

Des de la campanya "Qui deu a Qui?", juntament amb altres organitzacions d´arreu de l´Estat, s'està impulsant una cibercampanya en la que s'envien cartes als diputats, exposant el posicionament davant la reforma dels crèdits FAD (Fons d'Ajuda al Desenvolupament) i davant les propostes dels nous instruments generadors de deute com són el Fons per a la Promoció del Desenvolupament ( FONPRODE) i la creació del Fons d'Internacionalització de l'Empresa (FIEM). Participa-hi!