Nosotros y terceros, como proveedores de servicios, utilizamos cookies y tecnologías similares (en adelante “cookies”) para proporcionar y proteger nuestros servicios, para comprender y mejorar su rendimiento y para publicar anuncios relevantes. Para más información, puede consultar nuestra Política de Cookies. Seleccione “Aceptar cookies” para dar su consentimiento o seleccione las cookies que desea autorizar. Puede cambiar las opciones de las cookies y retirar su consentimiento en cualquier momento desde nuestro sitio web.
Cookies autoritzades:
Més detalls
MENU
28/09/2020

Compromís per la construcció de la cultura de la pau i la desmilitarització, a Catalunya

El passat divendres el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar la proposta de resolució "Per la Construcció de la cultura de la pau i la desmilitarització", amb els vots de JuntsxCat, ERC, CatenComú-Podem i CUP-CC, els mateixos grups parlamentaris que van aprovar la Moció 55/XI Sobre la desmilitarització de Catalunya el juliol de 2016. Ha estat a iniciativa de la plataforma Desmilitaritzem l'Educació, de la qual formem part.

La proposta es va presentar i aprovar en el marc del Debat de política general i significa un pas molt important perquè representa de nou un compromís dels quatre grups parlamentaris que l'aproven perquè hi vagi havent canvis en l'àmbit educatiu, de formació i de lleure i respecte tots els altres aspectes que contempla la Moció 55/X. 

Podeu llegir la proposta de resolució aprovada, a continuació:

PER LA CONSTRUCCIÓ DE LA CULTURA DE LA PAU I LA DESMILITARITZACIÓ

ARGUMENTARI/ANTECEDENTS:

La construcció d’una cultura de pau és una de les tasques fonamentals per a construir un món més equitatiu i més just. La Resolució 53/243 de les Nacions Unides “Declaració i programa d’acció per a una cultura de pau”, aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides l’any 1999, destaca que una cultura de pau és “un conjunt de valors, actituds i comportaments que reflecteixen el respecte a la vida, a l’ésser humà i a la seva dignitat i que posen en primer pla els drets humans (...)”.

El Preàmbul de la Llei 21/2003, de 4 de juliol, de foment de la pau aprovada pel Parlament de Catalunya exposa: L’exercici de les llibertats només és possible quan regna la pau, com ens recorda l’article 28 de la Declaració universal dels drets humans, aprovada per les Nacions Unides l’any 1948.(...) Cal impulsar una nova cultura de la pau, basada en l’abolició de la guerra i en el compromís d’arribar a acords pacífics que solucionin els conflictes. (...)” I en els seus diversos articulats continua dient: “El foment de la pau, la justícia, la igualtat i l’equitat en les relacions entre persones, pobles, cultures, nacions i estats; la prevenció i la solució pacífica dels conflictes i les tensions socials, i l’enfortiment i l’arrelament de la pau i de la convivència són valors que han de guiar l’activitat de l’Administració de la Generalitat i els ens locals. (...) L’objecte d’aquesta Llei és establir les actuacions que han de dur a terme l’Administració de la Generalitat i els ens locals per tal de promoure la cultura de la pau i el diàleg intercultural i interreligiós, contribuir a l’eradicació dels conflictes violents i tractar-ne les causes. (...) El foment de la pau ha d’anar lligat estretament a la voluntat de promoure la justícia i la igualtat d’oportunitats i l’ensenyament i l’educació per la pau.

La Llei 21/2003 crea el Consell Català de Foment de la Pau que té com a funcions, entre d’altres: facilitar la coordinació entre l'Administració de la Generalitat i els ens locals en les actuacions per al foment de la pau i informar els grups i els col·lectius que treballin a Catalunya a favor de la pau de les actuacions en aquest àmbit promogudes per l'Administració.

Així mateix, l’actual Estatut de Catalunya, en el seu Preàmbul, diu:Catalunya, des de la seva tradició humanista, aferma el seu compromís amb tots els pobles per construir un ordre mundial pacífic i just.” A l’Article 4 (Apartat 3) s’especifica: “Els poders públics de Catalunya han de promoure els valors de la llibertat, la democràcia, la igualtat, el pluralisme, la pau, la justícia, la solidaritat, la cohesió social, l’equitat de gènere i el desenvolupament sostenible.” I l’Article 51 encara concreta més: “La Generalitat ha de promoure la cultura de la pau i accions de foment de la pau al món.

L’any 2007 el Parlament de Catalunya va crear l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP). L’ICIP és un organisme públic, de caràcter institucional, però independent del Govern i les entitats privades, i dotat de personalitat jurídica pròpia que té l’objectiu de promoure la cultura de la pau a Catalunya i al món, facilitar la resolució pacífica i la transformació dels conflictes i fer que Catalunya tingui un paper actiu com a agent de pau.

Però el nostre marc jurídic va més enllà. La Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, a l’Article 3 (Apartat “f”) diu que: “La promoció de la pau, la no-violència, la seguretat humana, la solidaritat, la cooperació i ajut al desenvolupament, el desenvolupament sostenible, la sobirania alimentària, la lluita contra el canvi climàtic, el respecte mutu entre els pobles, l’eradicació de la pobresa i la protecció dels drets humans, dins el respecte dels propòsits i principis de la Carta de les Nacions Unides, la Declaració universal dels drets humans, el Pacte internacional de drets civils i polítics, el Pacte internacional de drets econòmics, socials i culturals, el Conveni europeu per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals i la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea” seran principis rectors de l’acció exterior de Catalunya i de les relacions amb la Unió Europea.

El 14 de juliol de 2016 el Parlament de Catalunya aprovava amb una àmplia majoria probablement un dels textos cabdals de la passada legislatura: la Moció 55/XI Sobre la desmilitarització de Catalunya.

Vivim a la riba de la Mediterrània –una mar que en els darrers anys s’ha convertit en tomba per a milers de persones que cerquen refugi a Europa fugint de les guerres, conflictes armats que els estats europeus han ajudat a generar, que han atiat d’una manera o altra i dels que en són/som actors i partícips directes–. Catalunya i el conjunt dels Països Catalans, té l’oportunitat d’esdevenir un país que advoqui fermament per la justícia, la pau i la solidaritat i no pas per perpetuar l’opressió i la mort. Tenim el repte de replantejar el concepte i el model actual de seguretat i defensa i fer-ho a partir d’uns altres paràmetres i d’unes altres premisses ben diferents. Tenim la possibilitat de començar a posar les bases per a construir un nou marc de relacions internacionals que es fonamenti en els valors de justícia, pau, respecte i solidaritat.

 PROPOSTA DE RESOLUCIÓ APROVADA (18/09/2020)

PER LA CONSTRUCCIÓ DE LA CULTURA DE LA PAU I LA DESMILITARITZACIÓ

 El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a:

  1. Complir els acords de la Moció 55/XI Sobre la desmilitarització de Catalunya.
  2. Fer totes les accions necessàries per a evitar la presència de cossos policials –Mossos d’Esquadra, policia local, policia estatal...– amb armes als recintes i a les aules d’escoles, instituts, universitats, centres formatius o espais de lleure quan aquests hi assisteixen per a fer xerrades de formació viària o de seguretat a les xarxes, entre d’altres.
  3. Elaborar un pla de formacions, tallers i orientacions de seguretat viària o seguretat a les xarxes que sigui desenvolupat per professionals amb acreditació i expertesa en l’àmbit educatiu i en cap cas per integrants de cossos armats.
  4. Descartar d’una manera diàfana la possibilitat de demanar rastrejadors militars a Catalunya en el marc de la gestió de l’actual situació sanitària a causa de la pandèmia provocada per la Covid-19 ja que això seria incoherent i absolutament contradictori amb les diverses iniciatives legislatives que en l’àmbit del foment de la pau i sobre la desmilitarització de Catalunya s’han anat aprovant des de fa anys en aquest Parlament.
Notícies relacionades
Desmilitaritzem l'Educació! (març 2016)

Demà 9 de març s'inaugura a Barcelona el Saló de l'Ensenyament 2016. La Coordinadora d'ONG Solidàries forma part de la plataforma "Desmilitaritzem l'Educació" des de l'any 2013 i treballem per aconseguir, també a Girona, fer fora l'exèrcit de l'Expo Jove. Malgrat el treball d'incidència impulsat per la Coordinadora al Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat (aquest any ens hem reunit amb Ensenyament a Girona, amb representants del govern local i estem pendents de reunir-nos amb la direcció de la Fira ), el proper mes d'abril, quan es faci l'Expo Jove a la Fira de Girona, continuarem tenim la presència del Ministeri de Defensa com un dels espais que ofereixen "oportunitats" als joves.


 
Llegir més
Un pas important per desmilitaritzar Catalunya

El Parlament ha aprovat una moció històrica per Catalunya, a proposta de la CUP. Amb ella, s'insta el govern català a prohibir les maniobres militars en espais civils, a no permetre desfilades o evitar la presència de l'exèrcit al Saló de l'Ensenyament o al Saló de la Infància. El text només ha tingut els vots en contra del PP i C's.

Llegir més

Amb el suport de

Amb la col.laboració de