Nosotros y terceros, como proveedores de servicios, utilizamos cookies y tecnologías similares (en adelante “cookies”) para proporcionar y proteger nuestros servicios, para comprender y mejorar su rendimiento y para publicar anuncios relevantes. Para más información, puede consultar nuestra Política de Cookies. Seleccione “Aceptar cookies” para dar su consentimiento o seleccione las cookies que desea autorizar. Puede cambiar las opciones de las cookies y retirar su consentimiento en cualquier momento desde nuestro sitio web.
Cookies autoritzades:
Més detalls
MENU
01/05/2007

Compromís polític per a la Cultura de la Pau i la Solidaritat

De cares a les eleccions municipals del 27 de maig, Justícia i Pau de Girona ha posat en marxa el projecte "Compromís polític per a la Cultura de la Pau, la Solidaritat, la Participació i la Transparència". Es tracta d'una invitació que es fa als caps de llista de diferents poblacions de les comarques gironines, a signar un document en el que es comprometen a fomentar les polítiques que afavoreixin la conscienciació sobre el valor de la pau, a aprovar mesures sobre transparència que fonamentin la confiança de la ciutadania en la gestió pública i a acordar la incorporació de criteris ètics en el consum, entre d'altres mesures. La iniciativa ha comptat amb el suport de les delegacions gironines de Càritas Diocesana i Intermón Oxfam, així com la Coordinadora d'ONG Solidàries i Novacis.

Moment de l'acte de compromís a Girona

El document consta de 7 punts sobre Cultura de Pau, Solidaritat, Participació i Transparència en la gestió, que es passa als candidats de diferents poblacions perquè es comprometin públicament -mitjançant la seva signatura- a treballar durant els pròxims quatre anys per la cohesió social, la gestió no violenta dels conflictes, la participació ciutadana en els afers comuns i la transparència de la gestió i dels pressupostos muncipals. Figueres, Cassà de la Selva, Torroella de Montgrí, L'Escala i Ripoll, són algunes de les poblacions on s'està fent arribar el document als candidats.

A Girona, un dels tema estrella va ser l'habitatge. Mentre Ignasi Rocas, del Partit Republicà, es va comprometre a cobrir en un 40% la necessitat de vivenda, des del Partit Humanista es van comprometre a lluitar contra l'especulació immobiliària, sense explicar les mesures que s'adoptarien. En el tema de l'habitatge, Joan Olòriz, d'ICV-EUIA, va comprometre's a continuar treballant amb entitats com Fundació Ser.gi, i amb la Fundació Bisbe Lorenzana, amb les que l'Ajuntament ja està treballant actualment. Ignasi Thió, actual regidor de Cooperació pel PSC, va definir l'Ajuntament de Girona com a capdavanter en política de la cultura de la pau i entre d'altres projectes de futur, va anomernar la Casa de la Solidaritat, que ha de ser un espai de trobada per a les entitats solidàries de la ciutat.

Des de la CUP; Anna Pujolàs va comprometre's a promoure el dret a l'autodeterminació, com a primer pas per evitar molts dels conflictes que existeixen actualment. Finalment, la candidata de CiU, Imma Boadas, també va voler incidir en el tema de l'habitatge, comprometent-se a treballar per fomentar l'habitatge públic i de compra, mitjançant la reserva de sòl. El PP no va voler assistir a l'acte de signatura del document.

A continuació podeu veure en quins punts es comprometen els polítics de Girona i Cassà de la Selva a treballar pel futur.

ELECCIONS MUNICIPALS 2007

Compromís polític per la Cultura de Pau, la Solidaritat, la Participació i la Transparència a Girona ciutat

Candidats i representants de les diferents candidatures que van signar el document: Ignasi Thió (PSC); Joan Olòriz (ICV-EUIA); Cristina Alsina (ERC), Imma Boadas (CiU), Ignasi Rocas (Partit Republicà de Catalunya), Anna Pujolàs (CUP) i Ángel Rubio (Partit Humanista)

Conscients de la importància de les decisions en l'àmbit municipal per enfortir la democràcia i els valors que faciliten una bona convivència, entenem que la construcció de la pau en l'àmbit municipal ha de fonamentar-se en polítiques públiques que afavoreixin la cohesió social, la solidaritat, la gestió noviolenta dels conflictes, la participació de la ciutadania en els afers comuns i la transparència de la gestió i dels pressupostos municipals.

1. Ens comprometem durant aquest mandat a:

 • Activar polítiques que afavoreixin la conscienciació sobre el valor de la pau, seguint els criteris de la Llei de Foment de la Pau, (21/2003, de 4 de juliol) a fi de "promoure la cultura de la pau i el diàleg intercultural i interreligiós, contribuir a l'eradicació dels conflictes violents i tractar-ne les causes". (Art. 1.2) PSC; ICV-EUIA; ERC; CIU; PRC; CUP (matisat); PH
 • Impulsar una gestió pública municipal participativa i equitativa segons gènere, edat, procedència, etc. que faciliti a la població el prendre part en la planificació, la implantació i l'avaluació de les polítiques públiques amb canals de deliberació i de corresponsabilització. I que alhora permeti el control de les decisions i dels pressupostos públics, i esdevingui, així, un sistema de prevenció i transformació de conflictes i millora de la cohesió social. PSC; ICV-EUIA; ERC; CIU; CUP; PH
 • Acordar i aprovar mesures sobre Transparència que fonamentin la confiança de la ciutadania en una gestió pública eficient, gràcies a la transparència de dades que avui les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) permeten, i, així, poder combatre radicalment la corrupció i les males pràctiques que malbaraten els recursos públics del municipi i augmenten la fractura entre administracions i societat.PSC; ICV-EUIA; ERC; CIU; PRC; CUP; PH
 • Crear o desenvolupar una Comissió per a la Convivència, per dotar polítiques públiques i participatives de construcció i suport de xarxes i iniciatives civils que facin possible una resposta noviolenta eficient en els diferents conflictes, que no incrementi l'espiral de violència i que sembri una cultura de pau des de la base.ERC; CIU; PRC; CUP (matisat); PH
  El PSC proposa crear consells de barri. ICV-EUIA proposa crear-ho en el marc del consell de cohesió social com a resultat del Pla d'inclusió.
 • Incloure en els pressupostos municipals del total dels ingressos les dotacions necessàries per a l'execució de les mesures d'actuació que estableix la Llei de Foment de la Pau.(disposició add.1a). ICV-EUIA; ERC; CIU; PRC; PH
  • Dedicar un 0,7% a Cooperació des de l'any ERC (2009); CIU (2012, en el cas de liderar l'Ajuntament); PRC
  • Dedicar un 0,3% a Promoció de la Cultura de Pau des de l'any ERC (2009); CIU (2011, en cas de liderar l'Ajuntament); PRC
   per arribar a un total de l'1% per a projectes a favor d'un món més equitatiu, habitable i pacífic per a tothom.
 • Acordar la incorporació de criteris ètics en el consum de l'administració municipal que permetin assegurar la compra de productes de comerç just o que han estat elaborats lliures d'explotació i injustícies, per tal de potenciar els valors ètics i impulsar criteris de responsabilitat social a la gestió. PSC; ICV-EUIA; ERC; CIU; PRC; CUP; PH
 • Activar polítiques que afavoreixin l'accés a l'habitatge digne per a tota la població, a través d'aspectes claus com són la reserva de sòl públic, per a la promoció i/o construcció d'habitatge social destinat tant a lloguer com a venda; la promoció de polítiques d'intermediació en habitatge destinades a col.lectius en risc d'exclusió social i a dinamitzar el mercat de lloguer, tot posant en contacte l'oferta i la demanda d'habitatges, amb la creació d'una Borsa Municipal d'Habitatge. PSC; ICV-EUIA; ERC; CIU; PRC; CUP; PH
 • Altres compromisos sobre Cultura de Pau, Solidaritat, Participació i Transparència
  • Propostes PSC: Elaboració Pla director de Cooperació; nou agermanament amb un país d'origen de la nova població (Senegal); creació de la Casa de la Cooperació a la Plaça dels Jurats i Consells de Barri.
  • Propostes ERC: Treballar per la plena llibertat i sobirania dels Països Catalans, del del foment de la Pau i el diàleg
  • Propostes PRC: Participació: consell de ciutat Independent i Transparència: consell ciutadà d'ètica i transparència.
  • Propostes CUP: Promoure el respecte al dret a l'autodeterminació com a fòrmula per garantir una vertadera pau entre els pobles.

2. Per garantir i avaluar l'adequat compliment d'aquests compromisos ens reunirem cada any
amb les entitats que plantegen aquest compromís.CIU

3. En cas que no acomplim els compromisos presos:

 • Renunciem a presentar-nos en les properes eleccions CUP; PH (municipals)
 • i/o oferim aquestes altres garanties: .ICV-EUIA proposa: els òrgans de participació municipal; ERC: mantenir els compromisos fins a assolir-los

A Cassà de la Selva hi van assitir 4 candidatures. En contra del que s'havia compromès, el representant del PP no va assistir a l'acte. Per la seva banda, el segon de la llista de CiU, Emili Rebugent, no va voler signar el document, en cap dels apartats.

Compromís polític per la Cultura de Pau, la Solidaritat, la Participació i la Transparència a Cassà de la Selva

Candidats i representants de les diferents candidatures que van signar el document: Miquel Àngel Chamorro (PSC); Carles Casanova Martí (ERC), Emili Rebugent (CiU), Quim Gubau Torrent (L'Alternativa). El candidat de CiU es nega a signar el document.

Conscients de la importància de les decisions en l'àmbit municipal per enfortir la democràcia i els valors que faciliten una bona convivència, entenem que la construcció de la pau en l'àmbit municipal ha de fonamentar-se en polítiques públiques que afavoreixin la cohesió social, la solidaritat, la gestió noviolenta dels conflictes, la participació de la ciutadania en els afers comuns i la transparència de la gestió i dels pressupostos municipals.

1. Ens comprometem durant aquest mandat a:

 • Activar polítiques que afavoreixin la conscienciació sobre el valor de la pau, seguint els criteris de la Llei de Foment de la Pau, (21/2003, de 4 de juliol) a fi de "promoure la cultura de la pau i el diàleg intercultural i interreligiós, contribuir a l'eradicació dels conflictes violents i tractar-ne les causes". (Art. 1.2) PSC; ERC; Alternativa
 • Impulsar una gestió pública municipal participativa i equitativa segons gènere, edat, procedència, etc. que faciliti a la població el prendre part en la planificació, la implantació i l'avaluació de les polítiques públiques amb canals de deliberació i de corresponsabilització. I que alhora permeti el control de les decisions i dels pressupostos públics, i esdevingui, així, un sistema de prevenció i transformació de conflictes i millora de la cohesió social. PSC; ERC; Alternativa
 • Acordar i aprovar mesures sobre Transparència que fonamentin la confiança de la ciutadania en una gestió pública eficient, gràcies a la transparència de dades que avui les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) permeten, i, així, poder combatre radicalment la corrupció i les males pràctiques que malbaraten els recursos públics del municipi i augmenten la fractura entre administracions i societat.PSC; ERC; Alternativa
 • Crear o desenvolupar una Comissió per a la Convivència, per dotar polítiques públiques i participatives de construcció i suport de xarxes i iniciatives civils que facin possible una resposta noviolenta eficient en els diferents conflictes, que no incrementi l'espiral de violència i que sembri una cultura de pau des de la base. PSC; ERC
 • Incloure en els pressupostos municipals del total dels ingressos les dotacions necessàries per a l'execució de les mesures d'actuació que estableix la Llei de Foment de la Pau.(disposició add.1a). ERC (assoliment progressiu)
  • Dedicar un 0,7% a Cooperació des de l'any ...
  • Dedicar un 0,3% a Promoció de la Cultura de Pau des de l'any ....
   per arribar a un total de l'1% per a projectes a favor d'un món més equitatiu, habitable i pacífic per a tothom.
 • Acordar la incorporació de criteris ètics en el consum de l'administració municipal que permetin assegurar la compra de productes de comerç just o que han estat elaborats lliures d'explotació i injustícies, per tal de potenciar els valors ètics i impulsar criteris de responsabilitat social a la gestió. PSC; ERC; Alternativa
 • Activar polítiques que afavoreixin l'accés a l'habitatge digne per a tota la població, a través d'aspectes claus com són la reserva de sòl públic, per a la promoció i/o construcció d'habitatge social destinat tant a lloguer com a venda; la promoció de polítiques d'intermediació en habitatge destinades a col.lectius en risc d'exclusió social i a dinamitzar el mercat de lloguer, tot posant en contacte l'oferta i la demanda d'habitatges, amb la creació d'una Borsa Municipal d'Habitatge. PSC; ERC; Alternativa
 • Altres compromisos sobre Cultura de Pau, Solidaritat, Participació i Transparència. L'Alternativa proposa: Debatre el tema de la pau i l'assignació de pressupostos a través de mecanismes de participació.

2. Per garantir i avaluar l'adequat compliment d'aquests compromisos ens reunirem cada any
amb les entitats que plantegen aquest compromís. PSC

3. En cas que no acomplim els compromisos presos:

 • Renunciem a presentar-nos en les properes eleccions
 • i/o oferim aquestes altres garanties ERC: continuar treballant per aconseguir-ho

Amb el suport de

Amb la col.laboració de