17/01/2011

COMUNICAT: Felicitem a l'Ajuntament de Girona i a la TESI

Les entitats que formem part de la Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines i l'Alt Maresme volem mostrar la nostra satisfacció per la resposta del ple de l'Ajuntament de Girona del passat dia 11 de gener davant la moció presentada pel grup municipal del PP, sobre l'arrelament i reagrupament de les persones immigrades.

Entenem que el rebuig de l'esmentada moció per part dels partits al govern de la ciutat suposa una defensa de la convivència entre els gironins de diferents procedències i una actitud política coherent i responsable.

La moció demanava que les accions incíviques fossin un motiu per denegar les peticions de reagrupament familiar o d'arrelament dels ciutadans immigrats. Considerem que l'arbitrarietat d'aquests criteris pot crear situacions de discriminació entre els col·lectius d'immigrants de diferents poblacions, a més de reforçar el fals binomi entre immigració i delinqüència.

D'altra banda, lamentem que els Ajuntaments de Salt i Figueres hagin optat per tirar endavant una iniciativa que no ajuda a la cohesió social ja que converteix tots els estrangers en sospitosos i persones incíviques i, genera, per tant, prejudicis, rumors i actituds racistes entre conciutadans.

La Coordinadora d'ONG Solidàries vol manifestar també el seu suport a la TESI (Taula d'Entitats de Suport a Immigrats) per la seva necessària tasca en defensa dels drets socials i polítics de les persones immigrades. Des de la Coordinadora encoratgem les entitats que integren aquesta plataforma a continuar posant el seu temps i experiència a assessorar ajuntaments i d'altres institucions, per millorar la cohesió de la nostra societat.

Comarques gironines, 17 de gener de 2011