28/09/2020

Connectant mons

Quina relació hi ha entre la crisi climàtica i la justícia social i ambiental? Totes les persones tenim els mateixos drets? Com podem assolir un model de desenvolupament sostenible? "Connectant mons" és un projecte educatiu internacional d'Oxfam Intermón per donar resposta a aquestes qüestions.

Es treballa a través d’una plataforma online multilingüe en 7 llengües (italià, castellà, portuguès, anglès, gallec, català i èuscar), en la qual l’alumnat interacciona i treballa de manera cooperativa, organitzats en equips de la mateixa franja d’edat, d'entre els 6 i els 17 anys. Es combina l'activitat a l'aula i el treball en línia amb alumnat amb diferents realitats culturals, econòmiques i socials de centres de tot el món.

Cada any es planteja una temàtica concreta relacionada amb l’Educació per a la ciutadania global, com ara els drets laborals, el canvi climàtic, les migracions, la coeducació, etc, amb propostes didàctiques adequades a l’edat. En la pròxima edició, s'abordaran qüestions sobre la crisi climàtica mitjançant activitats de reflexió, recerca i debat. Les activitats es tancaran amb l'elaboració de propostes concretes de participació ciutadana per a la defensa d'un model de desenvolupament sostenible i inclusiu.

Atesa l'excepcionalitat de la COVID-19 a les aules, s'han adaptat les propostes didàctiques perquè, a més de treballar-les a l'escola, es puguin realitzar a casa, de manera autònoma.


OBJECTIUS de Connectant Mons 2020-2021


1. Entendre com funciona l’efecte hivernacle per reconèixer les causes del canvi climàtic i la situació d’emergència actual.
2. Conèixer les conseqüències del canvi climàtic sobre el medi ambient i sobre les persones.
3. Generar consciència crítica a partir de l’anàlisi dels nostres hàbits de consum/forma de vida i de la relació que tenen amb la crisi climàtica.
4. Treballar el desenvolupament de la resiliència (individual i col·lectiva) com a estratègia per afrontar la crisi climàtica (capacitat d’absorció, capacitat d’adaptació, capacitat de transformació).
5. Fomentar l’acció individual i col·lectiva perquè l’alumnat es converteixi en activistes climàtics amb formes de vida sostenibles per al planeta i per a les persones


METODOLOGIA

Activitat per a l’alumnat:  La proposta educativa es treballa durant 10 setmanes en grups de 8 a 12 classes de la mateixa franja d’edat (5-8, 9-11, 12-14, 15-17) i es desenvolupa a través d’equips de treball virtuals. Cada setmana es proposa una sèrie d’activitats per a realitzar a l’aula i compartir en xarxa, de manera que es guia l’alumnat en el procés de descobrir, reflexionar, analitzar i buscar solucions al model de producció que genera la crisi climàtica.
Mòdul del professorat:  Per donar suport a aquest procés de reflexió, el professorat compta amb un mòdul propi, al qual podrà accedir abans de començar l'activitat amb l'alumnat, i on podrà conèixer i navegar per les diferents etapes i descarregar els materials de suport (guia didàctica i documents complementaris). A més, a través d'un fòrum, podran contactar amb altres professors i professores que realitzaran la mateixa activitat.
Aprenentatge - servei (ApS):  A més, es facilitarà una guia d'Aprenentatge i Servei (ApS) perquè qui ho desitgi pugui desenvolupar un procés d'aprenentatge i servei a la comunitat, en el qual l'alumnat es formi treballant sobre les necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-ho.

CALENDARI
Període d’inscripció: 17 juny 2020 - 15 gener 2021
La participació en aquesta propuesta és gratuïta. La inscripció la realitza el professorat en el web: www.conectandomundos.org
Mòdul del professorat: 30 novembre 2020- 15 gener 2021
Activitat per a l’alumnat: 18 gener - 26 març 2021
Trobada d’estudiants: abril-maig 2021
Trobades territorials (si la situació ho permet), on l'alumnat dels centres d'algunes ciutats de l'Estat espanyol podran participar-hi per a compartir l'experiència i el treball realitzat en l'activitat online i elaborar unes conclusions comunes.
Dia d’acció global: 22 de abril 2021. Coincidint amb el Dia de la Terra, es proposara participar en una acció global vinculada amb accions d’incidencia de moviments socials internacionals que tindran lloc aquell dia.

Si vols més informació, escriu a la Unitat d'Educació per a una ciutadania: una ciutadania global: info@conectandomundos.org