16/05/2009

Contra la crisi global, solidaritat global.

Les ONGD barcelonines han emès un comunicat on defensen la cooperació internacional en temps de crisi i critiquen l'ús irresponsable de la crisi per part d'alguns mitjans de comunicació i per part d'alguns sectors polítics. En la darrera assemblea de la FCONGD, les entitats barcelonines van assenyalar que determinats discursos que qüestionen la cooperació al desenvolupament en el context econòmic actual, fomenten la irresponsabilitat, la insolidaritat i la xenofòbia.