05/03/2012

Convocatòria de subvencions de Solidaritat i Cooperació 2012

L'Ajuntament de Girona obre la convocatòria la Convocatòria de subvencions de Solidaritat i Cooperació 2012 adreçada a entitats que treballin les desigualtats Nord-Sud. El termini de presentació de les sol·licituds és del 12 al 30 de març. A banda de reduir en un 30% la quantia destinada a la convocatòria,  44.000 euros respecte l'any passat, s'han introduit algunes modificacions que us comentem i us presentem les bases.

Les principals modificacions per a la Convocatòria de subvencions de Solidaritat i Cooperació 2012 són:

-Caldrà haver presentat la memòria descriptiva i econòmica dels projectes finançats per l'Ajuntament de Girona els anys anteriors.

-S'exclouran els projectes que impliquin una duplicitat sobre accions/temes que ja s'estan duent a terme.

-Es donarà prioritat als projectes localitzats en països amb un Índex de Desenvolupament Humà baix o mitjà.

-Els projectes d'abast ampli i que s'integrin en altres experiències tindran una major valoració.

-Augmenta el pes del marc lògic de projecte en la valoració de les propostes.

-Augmenta el pes de la perspectiva de gènere.

-L'entitat haurà de presentar les factures originals que acreditin la despesa realitzada. Les factures originals es retornaran segellades a l'entitat.

-En els projectes de sensibilització, la totalitat de despeses directes imputades a l'Ajuntament de Girona hauran de repercutir sobre el terme municipal de Girona o la seva ciutadania.

Consulteu les bases:

SENSIBILITZACIÓ

CODESENVOLUPAMENT

SOLIDARITAT

Altres convocatòries obertes de SUBVENCIONS 2012