Nosotros y terceros, como proveedores de servicios, utilizamos cookies y tecnologías similares (en adelante “cookies”) para proporcionar y proteger nuestros servicios, para comprender y mejorar su rendimiento y para publicar anuncios relevantes. Para más información, puede consultar nuestra Política de Cookies. Seleccione “Aceptar cookies” para dar su consentimiento o seleccione las cookies que desea autorizar. Puede cambiar las opciones de las cookies y retirar su consentimiento en cualquier momento desde nuestro sitio web.
Cookies autoritzades:
Més detalls
MENU
17/03/2020

COVID-19: Suspensió de terminis ACCD

Arran de l'aprovació pel Govern de l'Estat del Reial Decret 463/20 del 14 de Març de declaració de l’estat d’alarma (BOE núm. 67, de 14/3/2020) s'ha decretat la suspensió de les actuacions i dels terminis processals en totes les jurisdiccions, és a dir, via judicial (Disposició addicional 2a del RD), la suspensió dels terminis administratius (Disposició addicional 3a del RD) i la suspensió dels terminis de caducitat i prescripció (Disposició addicional 4a del RD).

Pel que fa al funcionament ordinari de l’ACCD i a les entitats i institucions que s’hi relacionen, a continuació es reprodueixen les repercussions de les disposicions addicionals tercera i quarta.

Disposició addicional tercera. Suspensió de terminis administratius
  • Se suspenen els termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats de sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present Reial Decret o, si s'escau, les seves pròrrogues.
  • La suspensió de termes i la interrupció de terminis s'aplicarà a tot el sector públic definit en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • No obstant l'anterior, l'òrgan competent pot acordar, mitjançant resolució motivada, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per a evitar perjudicis greus en els drets i interessos de la persona interessada en el procediment i sempre que aquest manifesti la seva conformitat, o quan la persona interessada manifesti la seva conformitat amb què no se suspengui el termini.
  • La present disposició no afecta els procediments i resolucions a què fa referència l'apartat primer, quan vinguin referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma.
Disposició addicional quarta. Suspensió de terminis de prescripció i caducitat
 

Els terminis de prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets quedaran suspesos durant el termini de vigència de l'estat d'alarma i, si escau, de les pròrrogues que s’adoptessin. L'estat d’alarma va entrar en vigor el dissabte 14 de març i finalitzarà quan així es declari expressament mitjançant un altre Reial Decret.

Per tot, l’apartat de suspensió i caducitat està pensat com a garantia de la ciutadania en aquells procediments administratius i judicials com expedients sancionadors, revocacions, constrenyiments, recursos, etcètera.

Finalment, dins de l’àmbit de la Generalitat de Catalunya s’està treballant en l’elaboració d’un decret llei que incorpori mesures que necessiten empara legal i que han de ser aprovades per a reduir els efectes negatius que les mesures de contenció i prevenció del coronavirus poden produir en els tràmits administratius. Entre aquestes mesures, n’hi haurà d’específiques en l’àmbit de la contractació i subvencions.

Amb el suport de

Amb la col.laboració de