17/10/2022

Creix la pobresa

El 17 d'octubre és el Dia Internacional per a l'Erradicació de la Pobresa i una ocasió per reflexionar sobre una realitat que al 2022 comptabilitza ja 263 milions de persones vivint en la pobresa extrema. 

A l'altre costat de la balança hi trobem 573 persones que des de l'inici de la pandèmia s'han convertit en milmilionàries al món, 4 de les quals, són de l'Estat espanyol. Segons Oxfam Intermón, si s'apliqués un impost excepcional sobre l'increment de la riquesa acumulada durant la pandèmia del COVID, es reduïrien les desigualtats. És a dir, aplicant un impost excepcional del 99% sobre els guanys acumulats per les 10 persones més riques del planeta només durant la pandèmia, s'hauria recaptat suficients diners per produir vacunes per a tota la població mundial, per cobrir el dèficit de finançament en educació, atenció mèdica universal i protecció social, i per ajudar a abordar la violència de gènere en més de 80 països. 

Tancant una mica el focus i amb dades del 2021, veiem que a l'Estat espanyol el 27,8% de la població es troba en risc de pobresa o exclusió social.  Això, traduint-ho en accions quotidianes significa que més de 4 milions de persones (el 8,3% de la població) no poden comprar carn, escalfar casa seva o afrontar pagaments imprevistos. 

D'entre els factors que hi ha darrera l'augment del risc de pobresa, els experts i les ONG assenyalen la guerra d'Ucraïna, els preus inflacionistes i l'alça dels aliments i l'energia, i els efectes, que encara es deixen sentir, de la pandèmia. Per a un 45% de les llars espanyoles cada cop és més difícil arribar a finals de mes i per això s'incrementa el nombre de famílies que necessiten ajuts extra per cobrir totes les despeses, tot i ser famílies amb ocupació i estudis.

Per comunitats autònomes i respecte al risc de pobresa o exclusió social, Extremadura seria la més afectada amb un 38,7% de persones afectades i un salari mitjà de 9.500 euros/persona . Li segueix Andalusia amb el mateix percentatge i Ceuta, on el tant per cent és encara més elevat (43%), si bé el salari mitjà és de 10.397 euros. Per contra, Navarra (14,7%) i el País Basc (16%) són les comunitats que surten més ben parades i amb xifres menors de pobresa. Pel que fa a Catalunya, se situaria en la zona mitjana, amb un risc de pobresa i exclusió social del 22,3%  segons la taxa Arope, i en un 25,9%, segons l'IDESCAT. A Catalunya, unes 691.000 persones estan en situació de pobresa severa que no els permet ni comprar aliments ni pagar factures.

Segons l’enquesta de condicions de vida de l’any 2021 que elabora l’IDESCAT, a Catalunya uns 400.000 nens i nenes viuen en situació de pobresa i les famílies amb més risc d'exclusió i pobresa són les monomarentals i les monoparentals. Les entitats del tercer sectror denuncien fa temps que la pobresa s’ha convertit en una situació crònica per a moltes llars catalanes i apunten la renda bàsica universal com l'eina que pot erradicar la pobresa.