28/01/2019

Defensem els Drets Humans per consolidar la Pau

FundiPau proposa un parell d'activitats escolars amb motiu del Dia Escolar de la Noviolència i la Pau (DENIP): un mapa col·laboratiu de les activitats escolars que es fan a Catalunya pel DENIP i una proposta didàctica entorn els Drets Humans.

El Mapa Denip 2019 permet veure moltes de les activitats que es fan a Catalunya pel DENIP, alhora que crea "un arxiu històric per saber què han fet altres centres o agafar idees de cara a posteriors edicions", diuen des de FundiPau. Es tracta d'una eina col·laborativa ja que permet que cada centre educatiu pengi la seva activitat (amb enllaços, vídeos i fotografies).

Per al DENIP 2019, a més, FundiPau presenta la proposta didàctica Defensem els Drets Humans per consolidar la pau, ara que tot just acabem de celebrar el 70è aniversari de la seva proclamació. En aquesta proposta, hi trobareu algunes idees, eines i materials per a la reflexió i les activitats a l'aula que tenen d'entre altres objectius conèixer què i quins són els Drets Humans, quin és el seu grau de compliment avui, fer-nos conscients de la importància de respectar els Drets Humans: per a la vida de les persones però també per a fomentar la pau i prevenir conflictes violents i fer-nos corresponsables, del seu compliment.

Al web de FundiPau hi trobareu d'altres propostes didàctiques per al DENIP 2019: