Nosotros y terceros, como proveedores de servicios, utilizamos cookies y tecnologías similares (en adelante “cookies”) para proporcionar y proteger nuestros servicios, para comprender y mejorar su rendimiento y para publicar anuncios relevantes. Para más información, puede consultar nuestra Política de Cookies. Seleccione “Aceptar cookies” para dar su consentimiento o seleccione las cookies que desea autorizar. Puede cambiar las opciones de las cookies y retirar su consentimiento en cualquier momento desde nuestro sitio web.
Cookies autoritzades:
Més detalls
MENU
20/04/2020

Demandes de les entitats de la Coordinadora davant la crisi actual (març 2020)

Davant la situació excepcional que estem vivint els darrers mesos a causa de la pandèmia del COVID-19 les entitats que ens agrupem en la Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme volem manifestar el següent. FOTO: Assemblea virtual del mes d'abril

En una situació com aquesta el més important són les vides humanes i la dignitat inviolable i inalienable de tota persona. Denunciem, doncs, el sistema neoliberal que anteposa l’economia a les persones, exposant-les al risc de contagi, deixant-ne desateses moltes que estaven en situacions de vulnerabilitat, subsistint amb una economia precària i inestable i que ara, sense ingressos, es veuen abocades a la misèria.

Per aquests motius ens adrecem a les diferents administracions –municipal, autonòmica i estatal- per demanar-los:

 • Que es posi en funcionament de manera immediata una Renda Garantida de Ciutadania,
 • Que es regularitzi de forma permanent la situació de les persones estrangeres que actualment no disposen de permís de residència,
 • Que es recuperi la titularitat i la gestió pública de tots els serveis a les persones,
 • Que s’apliqui una moratòria en el pagament de lloguers, hipoteques i subministraments bàsics,
 • Que, en el cas de persones que estan subllogant habitacions, se’ls faciliti ajudes per pagar-les mentre duri la situació d’emergència,
 • Que els ajuntaments alliberin les xarxes Wi-Fi municipals durant determinades hores al dia per tal que estudiants i els seus familiars puguin mantenir el contacte de seguiment amb els centres educatius,
 • Que es facilitin de manera eficient aparells informàtics i material escolar als estudiants que no en disposin per tal que puguin seguir l’activitat lectiva on-line,
 • Que s’habilitin canals per a la tramitació d’actes administratius a títol personal (permisos de residència, tràmits per poder cobrar ajudes o prestacions...) i es doni prioritat als casos que meritin urgència,
 • Que les persones amb discapacitat física i/o mental són un dels grans factors de risc i que, per tant, es prioritzi la seva atenció,
 • Que es redueixi el pressupost del Ministeri de Defensa en la mesura dels fons que calguin per aplicar aquestes mesures.

I no ens podem estar de manifestar que aquests sectors vulnerables estan rebent el suport i l’acompanyament de les nostres entitats, gràcies a les quals poden pal·liar els efectes de la pandèmia i la situació d’emergència. Tanmateix, per tal que aquesta atenció es pugui mantenir cal un replantejament ampli. Emplacem, doncs, les mateixes administracions a:

Reconèixer del paper cohesionant que realitzen les entitats socials complementant les accions de l'administració i, a vegades, fins i tot suplint-la quan afloren noves necessitats que no són ateses.

Reconèixer les entitats socials al mateix nivell que sindicats i organitzacions empresarials atès que són les que porten la veu davant les administracions de menors, gent gran o persones sense papers, entre d’altres col·lectius.

Establir amb les entitat socials una relació basada en la confiança mútua. La qual cosa vol dir:

VALORAR les entitats per la professionalitat de les persones que hi treballen i/o hi exerceixen voluntariat i no pels seus anys d’antiguitat,

REALITZAR ELS PAGAMENTS de les subvencions abans de començar les activitats per tal que les entitats no hagin d’avançar els diners -posant en perill els sous, la continuïtat dels projectes i la seva pròpia supervivència-, a més d’impedir que les de nova creació, amb professionals qualificats però sense romanent, puguin accedir-hi

VETLLAR per una acció social de qualitat, amb condicions laborals i materials dignes i el reconeixement de les persones que hi treballen.

 

Així mateix, partint de la nostra voluntat internacionalista i d’entendre el món com una única comunitat d'éssers humans, amb l’objectiu de mitigar en la mesura del possible els efectes de la pandèmia arreu del món i entenent que la solidaritat a dia d’avui és més necessària que mai, demanem a les mateixes administracions:

 • Que es mantinguin els pressupostos destinats a cooperació al desenvolupament previstos per aquest any 2020,
 • Que els fons de les partides de cooperació destinades a situacions d’emergència s’utilitzin per pal·liar els efectes del COVID-19 a les zones on s’estaven duent a terme projectes de cooperació,
 • Que es condoni el deute extern als països empobrits pel neocolonialisme i el capitalisme depredador i que aquests fons es destinin a sanitat, educació i serveis socials,
 • Que es denunciïn les situacions que, en aquests països, contribueixin a agreujar les conseqüències de la pandèmia (especulació de medicaments i aliments, desatenció a persones, repressió social, retallades de drets bàsics...),
 • Que s’aixequi el bloqueig econòmic als països que en són víctimes.

 

Comarques gironines, 20 d’abril de 2020

Amb el suport de

Amb la col.laboració de