17/05/2022

Digue'm a quin barri vius...

A Girona hi ha ciutadanes de primera i ciutadanes de segona. Ho posa de manifest el projecte “Observatori dels Drets Humans als barris de Girona” que ha volgut fer més visible aquesta vulneració dels drets humans. FOTO: Observatori DH

I han posat en marxa un projecte amb la implicació d’estudiants del Grau de Comunicació Cultural de la UdG i de diversos col·lectius veïnals, socials i pedagògics. En total, l'estudi inclou 10 barris de la ciutat de Girona: Font de la Pólvora, Pont Major, Germans Sàbat, Montjuïc, Santa Eugènia, Can Gibert del Pla, Sant Narcís, Torre Gironella, Les Pedreres i Vila-roja. Els estudiants del projecte s'han fixat sobretot, en els col·lectius vulnerabilitzats: dones, immigrants, famílies, infants, joves, col·lectiu LGTBI, persones amb capacitats diverses. I respecte a les problemàtiques, es posa més atenció en l' atur, l'educació, l'habitatge, la salut, la cultura, la pobresa, la democràcia i participació, i la discriminació.

Es constata com "existeixen veritables fronteres naturals (invisibles) entre barris" que acaben sent un mirall de "la divisió de la societat en classes socials". En aquest sentit, la immigració i la seva integració cultural i social segueix sent una assignatura pendent i no resolta, especialment en grans centres urbans. "La desintegració territorial de Girona és evident" diu l'estudi que, tot i destacar que la gent se sent seu el barri, no sempre s'acaba sentint ciutadà o ciutadana de Girona, entès com un nucli integrat i equilibrat.  De fet, l'Observatori recull força crítiques ciutadanes cap a l'Ajuntament de la ciutat, del qual diuen sentir-se abandonades.

Tot i la constació que la pandèmia ha fet més visibles algunes vulneracions de drets, prèvies ja a la crisi del 2008, l'estudi destaca que no existeix una cultura de drets humans: "la gent no associa una injustícia social amb la vulneració d'un dret". La manca d'educació  democràtica i en valors i drets humans, i l’estigmatització que alimenta el racisme i la xenofòbia, són alguns dels aspectes enquistats a la nostra societat que ha detectat l'estudi. 

Una altra de les constatacions preocupants del projecte és veure com en alguns barris hi ha molt poca interacció entre persones (veïns i veïnes del propi barri o entre barris) i poca participació en les Associacions de Veïns.

La manca de llum a Font de la Pólvora, les discriminacions de tot tipus que pateixen les persones del Pont Major, la pobresa energètica i la vulneració en habitatge a Santa Eugènia o la concentració clara de tot tipus de vulneracions a Vila-roja, en contrast amb la tranquil·litat que es viu al barri de Les Pedreres, són algunes de les fotos fixes d'aquest estudi de la UdG. Podeu consultar més conclusions de l'estudi, barri a barri, en aquest web>>