20/02/2018

Dipsalut dobla els ajuts a la cooperació

La convocatòria de Dipsalut s'adreça a les entitats de cooperació al desenvolupament sense ànim de lucre de la demarcació de Girona. El termini per presentar sol·licitud d'ajuts finalitza el 29 de març de 2018. En la convocatòria 2018 s’ha doblat l’aportació econòmica i puja a 130.000 € a repartir. Només es concedirà una subvenció per entitat.

Des de Dipsalut remarquen que s’adrecen a projectes de cooperació que transversalment atenguin a:

- La promoció del respecte i l’equitat entre les persones, que permetin avançar cap a una implementació efectiva de la Declaració Universal dels Drets Humans a partir dels valors de la cultura de la pau.
- La promoció de la sostenibilitat social, econòmica i ambiental del desenvolupament.
- La promoció del sentiment de solidaritat i germanor entre els pobles de la terra, especialment aquells que incideixin en persones amb drets vulnerats.

En aquest sentit, es prioritzan aquells projectes «que treballen per als drets fonamentals de la vida i el desenvolupament sociocultural de les zones en què s’ubiquen les actuacions, pel fet que tenen una incidència en l’interès públic,» especialment, referides al dret a l’alimentació, l’aigua i la salut; el dret a l’educació i el dret a la participació de la vida social i cultural de la comunitat.

PODEU CONSULTAR LES BASES AQUÍ >>>

 

Remarquem que el període subvencionable del projecte està comprès entre l’1 de setembre de 2017 i el 31 d’agost de 2018, i que el termini per presentar la justificació és el 2 d’octubre de 2018.