25/11/2013

Ecoxarxa Girona premiada pel Col·lectiu Ronda

El Col·lectiu Ronda ha premiat aquest 2013 Ecoxarxa de Girona pel seu treball dins l’àmbit de l’Economia Solidària, al llarg dels seus tres anys de recorregut. Ecoxarxa de Girona és una xarxa d’intercanvi de béns, serveis i coneixements, que té la voluntat de recuperar la dimensió ètica i humana de les activitats econòmiques. Des de fa un temps, Ecoxarxa de Girona disposa de l'Ecogir, la moneda social de Girona, que amb un valor equiparable al de l'euro, s'ha convertit en una alternativa a la moneda oficial per a uns quants gironins i gironines.

La proposta d'Ecoxarxa Girona s'adreça, amb l'Ecogir com a punt de partida, a facilitar una economia de valors més humans, que es basi en la confiança, la solidaritat, la cooperació i la sostenibilitat.

Enguany, el premi “Col·lectiu Ronda assessoria jurídica laboral econòmica social” corresponent a l’Agenda Llatinoamericana 2013, se centrava en les iniciatives d’Economia Solidària, d’acord al lema de l'Agenda: “L’altra economia».

En l'edició del 2013 s’hi van presentar cinc propostes que tenien com a objectiu situar les persones en el centre de les relacions i normes econòmiques: una de desenvolupament local mitjançant el treball en xarxa, un projecte vinculat al cooperativisme en l’àmbit de l'habitatge, un altre d'agricultura i ramaderia de responsabilitat compartida, un de sistemes d’intercanvi mitjançant la moneda social (el premiat) o un últim de visions de l’economia social com a clam que ja s’escolta en el món capitalista. Per països, tres de les propostes són de Catalunya, una de Cuba i una altra, del Brasil.

En el cas del treball premiat d’Ecoxarxa de Girona, la moneda social actua com a unitat de compte i procura retornar la moneda al seu sentit original i no especulatiu, destinat a facilitar l’intercanvi de béns i serveis, alhora que fomenta el consum responsable i l’economia local.