14/01/2021

El 70% de la ciutadania creu que calen recursos per cooperació

La majoria de catalans i catalanes estan d'acord en què les administracions públiques dediquin una part dels seus recursos a la cooperació amb els països empobrits, també en l'actual context de pandèmia. És una de les conclusions de l'enquesta realitzada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 

Per a la mostra, s'ha recollit l'opinió de més d'un miler de persones, a finals del mes de desembre del 2020.  Els enquestats havien de respondre un total de 40 preguntes. L'objectiu de la mostra és conèixer com cal actuar en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, en un món en crisi marcat per grans reptes com la COVID o les migracions.

La majoria de les persones enquestades creu que el principal problema mundial és la pandèmia de la Covid-19 i el 84% pensa que la resposta que s’ha de donar ha de ser global. En aquest sentit, 3 de cada 4 catalans i catalanes creuen que la pandèmia afecta de manera més significativa als països empobrits i que, per tant, si aquest països no compten amb els recursos suficients les conseqüències poden arribar també a Catalunya.Igualment, 7 de cada 10 estan d'acord en què el seu ajuntament destini una part dels seus ingressos a cooperació. 

Segons recull l'enquesta, un 79% pensa que les persones migrants abandonen el seu país d'origen de manera forçada fugint de la pobresa, la violència i la manca de drets humans, només un 18% creu que la migració acaba sent per voluntat pròpia. La població defensa que existeixin polítiques de cooperació cap a les zones més empobrides del planeta, ja que consideren que les desigualtat entre països els hi poden afectar directament (60%). El 46% de les persones que veuen aquesta afectació, pensen que les migracions forçades són una de les principals conseqüències de la pobresa. Com a resposta a aquest gran repte global, la majoria (56%) creu que l'Estat espanyol hauria de disposar d'eines per garantir refugi, asil i protecció a les persones que es veuen obligades a migrar.

Més de la meitat dels catalans i catalanes consideren que la societat encara no està prou conscienciada sobre temes de cooperació al desenvolupament. De fet, un 44% de les persones enquestades desconeixen l'existència de polítiques en aquest àmbit. Tot i el desconeixement, més del 80% creuen que s’han de destinar recursos als països empobrits. El suport de la població a les polítiques de cooperació és real però també crític, ja que consideren que les polítiques d’ajuda al desenvolupament s’implementen més per afavorir interessos econòmics, comercials i estratègics dels països desenvolupats (59%) que no pas per combatre la pobresa i fam o evitar guerres i conflictes.

Pel que fa a la tasca que es desenvolupa a les administracions públiques en matèria de cooperació, només un terç dels catalans i catalanes coneixen específicament el compromís dels països desenvolupats per destinar un 0,7% del Producte Interior Brut (PIB) a la cooperació amb les zones més empobrides. Tanmateix, més de la meitat de les persones enquestades estaria d'acord en augmentar l’aportació a la cooperació per arribar a aquest percentatge l'any 2030. De fet, un 62% consideren que la Generalitat s'hauria de fixar arribar a aquest objectiu, la majoria dels quals ho mantenen fins i tot en un context de recessió econòmica. Finalment, més de la meitat de les persones enquestades creu que el sistema econòmic mundial i la corrupció interna són els principals motius de la pobresa al món i que, per tant, s’han de posar condicions de respecte dels Drets Humans als països receptors d’aquestes ajudes.

Informació extreta del web del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.