Nosotros y terceros, como proveedores de servicios, utilizamos cookies y tecnologías similares (en adelante “cookies”) para proporcionar y proteger nuestros servicios, para comprender y mejorar su rendimiento y para publicar anuncios relevantes. Para más información, puede consultar nuestra Política de Cookies. Seleccione “Aceptar cookies” para dar su consentimiento o seleccione las cookies que desea autorizar. Puede cambiar las opciones de las cookies y retirar su consentimiento en cualquier momento desde nuestro sitio web.
Cookies autoritzades:
Més detalls
MENU
09/02/2021

El dret a vot a les eleccions del 2021 pel Parlament de Catalunya

Aquest 14 de febrer, 1 milió de persones que viuen a Catalunya no podran excercir el seu dret a vot. La Comissió pel Dret a Vot de la Xarxa pels Drets Socials denuncia que el 15% de la població catalana no podrà excercir el dret a vot, la qual cosa implica un frau a la democràcia.Manifest de la Comissió pel Dret a Vot de la XDS

El dret a vot és un dret bàsic, imprescindible per garantir la plena ciutadania i per esdevenir una democràcia real i una societat justa i igualitària. Malgrat això, aquest dret és negat a bona part de la ciutadania per raó de la seva nacionalitat. En aquest sentit, la plena ciutadania és un exigència democràtica però també de justı́cia social i reconeixement de la contribució de tota la ciutadania al bon funcionament de la societat, tant pel que fa a drets com a deures. Reconèixer el dret a la participació polı́tica a totes les persones que formen part de la comunitat implica assumir com a positiva la diversitat cultural i fent-ho contribuı̈m a la cohesió social dels nostres barris.

A l’Estat espanyol el dret a vot continua associat al requisit de la nacionalitat. Això implica que les persones estrangeres que volen exercir-lo han de passar pel feixuc i costós tràmit d’adquirir la nacionalitat espanyola que, en molts de casos, a més, els comporta la pèrdua de nacionalitat del seu paı́s d’origen. La Nacionalitat és un atribut de la personalitat. Es concep com el vincle que uneix una persona a un Estat. Aquest vincle té com a conseqüència la plenitud de drets i obligacions en l’organització jurı́dica-polı́tica de l’Estat. És a dir, l’individu gaudeix d’uns drets que pot exigir a l’organització estatal a la que pertany i aquesta, com a contrapartida, pot imposar-li el compliment d’una sèrie de deures i obligacions.

Com a conseqüència d’una Llei d’Estrangeria de connotacions racistes que crea diferències entre la ciutadania i estigmatitza per motius d’origen, a la majoria dels veı̈ns i veı̈nes d’origen estranger se li exigeixen més obligacions que a qualsevol altre ciutadà i ciutadana alhora que no se’ls reconeixen determinats drets. Per això, denunciem el frau democràtic que suposa que milers dels veïns i veïnes de Catalunya no puguin votar ni ser votats en les properes eleccions. Aquest frau a la democràcia els priva de la participació polı́tica més directa en la nostra societat i falseja els resultats de les votacions que esdevenen no representatius de la realitat que es viu als nostres pobles i ciutats. El poble de Catalunya està format per tots i totes les seves veı̈nes, independentment de quin sigui l’origen i la nacionalitat. Cap català o catalana pot ser exclòs dels drets de ciutadania pel fet de no tenir la nacionalitat espanyola.

D’altra banda, la participació és la clau per una bona i exitosa cohesió social: reconeixent les persones que no tenen la nacionalitat espanyola com a agents actius de la comunitat política se’ls inclou en els mecanismes dels que disposa la resta de la ciutadania per participar i, aquest fet, reverteix positivament en el conjunt de la societat. En les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer, un 15% de la població major d’edat queda exclosa de poder escollir els seus representants.

Només podem imaginar un país plural, just i igual: 

- en què totes i tots els que hi vivim, independentment del nostre origen, nacionalitat o situació administrativa de partida, participem en la seva construcció amb igualtat i amb plens drets polı́tics i de ciutadania, incloent-hi, és clar, la nacionalitat catalana per a tothom.
- que sigui terra d'acollida, sense murs ni lleis d'estrangeria.
- format des de la multiplicitat d'identitats nacionals, culturals, religioses i lingüı́stiques de tots i totes aquelles que hi viuen.
- compromès en la lluita contra el feixisme, el racisme, la xenofòbia, la islamofòbia i qualsevol discriminació per raó d'origen, llengua, cultura, religió o color de pell.

Per tant,

>>Demanem als representants polítics al Congrés dels Diputats a treballar durant aquesta legislatura per realitzar els canvis legislatius necessaris per tal que en els diferents processos electorals puguin votar totes les persones majors d’edat amb un mínim de sis mesos d’estar empadronades.

>>Animem les persones d’origen divers que han adquirit la nacionalitat espanyola a exercir el seu dret a vot en les eleccions del proper 14 de febrer. Que no decideixen per elles!

 

Notícies relacionades
S'aprova la Moció pel Dret a Vot de tota la ciutadania

Ahir al vespre es va presentar al Ple de l'Ajuntament de Girona la Moció per reclamar el Dret a Vot per a tots i totes les gironines, amb els 7 vots a favor de CUP, ICV, PSC i el dels regidors no adscrits Carles Bonaventura i Glòria Plana, i els 2 vots en contra del PP i les 16 abstencions de CiU i la resta de regidors/es no adscrits. La moció va ser impulsada per l'Espai Antiracista de Salt i Girona, amb el suport de la Coordinadora d'ONG Solidàries i va ser defensada per en Lluís Puigdemont, del secretariat de la Coordinadora. Podeu llegir-la a continuació.

Llegir més
Dret a vot per a tothom

Uns 14.000 gironins i gironines no podran escollir els seus representants polítics a les eleccions del 2019. Davant d'aquesta realitat, la CUP-Crida Girona va presentar en el Ple de l'Ajuntament d'aquest mes de setembre una moció per al dret a vot de totes les persones residents. La moció va obtenir els vots a favor de de la CUP, el PSC, ERC i CiU, i els vots en contra del PPC i Cs.
Llegir més

Amb el suport de

Amb la col.laboració de