15/07/2010

El Govern espanyol cancel·la el deute a Haití

Sis mesos després del terratrèmol, el Govern ha complert amb les demandes d'organitzacions socials i ajuntaments i ha cancel·lat el deute bilateral que reclamava a Haití. La cancel·lació s'ha realitzat sense condicions i per un total de 38 milions de dòlars i 1,7 milions d'euros. Encara que al juliol de 2009 la comunitat internacional va acordar una important reducció de deute extern per a Haití, al gener de 2010 el deute haitià ascendia encara a 891 milions de dòlars, principalment amb institucions com el FMI, el Banc Interamericà de Desenvolupament (BID) o el Banc Mundial, i països com Taiwan o Veneçuela.