26/03/2001

El mapa de Peters: una mirada més justa

Aquest mapamundi permet una correcció a les distorsions dels mapes tradicionals, ja que és més exacte en la representació de proporcions i mides, i la seva importància va molt més enllà dels assumptes de precisió cartogràfica. Hi ha en joc, ni més ni menys, una visió més justa del món.

L'encert, al 1974, de l'historiador alemany Peters, és reduir al mínim les deformacions, ja que cap mapa no pot donar a cap país, exactament, la mateixa extensió que té en el globus. Intentar traslladar la superfície d'una esfera a una de plana és pràcticament impossible.

La projecció d'Arno Peters representa tots els països d'acord amb les seves àrees relatives i és molt més ajustada que la projecció del 1569 de Mercator, la més extesa i utilitzada (que exagera molt les dimensions dels països de l'hemisferi Nord, ja que estava pensat per als navegants europeus de l'època), o que la de Winkelsche (que deformava molt els extrems del globus).

Les característiques principals d'aquest mapa són:

  1. Àrees iguals: El nou mapa representa totes les àrees -països, continents i oceans- d'acord a la seva mida real.
  2. Eixos iguals: Totes les línies Nord/Sud són verticals en aquest mapa, permetent veure els punts geogràfics a les direccions i relacions correctes.
  3. Posicions iguals: Totes les línies Est/Oest són horitzontals. Així, la relació de qualsevol punt del mapa amb la seva distància amb l'Equador geogràfic o amb l'angle solar, pot ser fàcilment determinada.
  4. Justícia per a tots els pobles: En representar tots els països d'acord amb la seva mida i ubicació correcta, aquest mapa determina la posició real de cada país al món, i acaba amb un greuge comparatiu històric.

D'aquest mapa n'hem distribuït 8.000 exemplars durant la campanya de l'Agenda Llatinoamericana Mundial 2001 i, vist l'èxit que ha tingut, ens hem vist obligats a fer-ne un tiratge de 15.000 més, ja que moltes escoles i entitats hi han mostrat interès degut al seu innegable valor pedagògic.

El mapa Peters el podeu trobar a:
CeDRe,
Centre De Recursos de la Coord. d'ONG Solidàries de les comarques gironines i l'Alt Maresme.
C. Sta. Eugènia de Ter, 17, de Girona.
Tl. 972 21 99 16.

EDUARDO GALEANO

"La línea del ecuador no atraviesa por la mitad el mapamundi que aprendimos en la escuela. Hace más de medio siglo, el investigador alemán Arno Peters advirtió esto que todos habían mirado pero nadie había visto: el rey de la geografía estaba desnudo.

El mapamundi que nos enseñaron otorga dos tercios al norte y un tercio al sur. Europa es, en el mapa, más extensa que América Latina, aunque en realidad América Latina duplica la superficie de Europa. La India parece más pequeña que Escandinavia, aunque es tres veces mayor. Estados Unidos y Canadá ocupan, en el mapa, más espacio que Africa, y en la realidad apenas llegan a las dos terceras partes del territorio africano.

El mapa miente. La geografía tradicional roba el espacio, como la economía imperial roba la riqueza, la historia oficial roba la memoria y la cultura formal roba la palabra."

MATERIALS PER TREBALLAR EL MAPA DE PETERS:

- Mapa Peters A4 COLOR
- Mapa Peters A3 BLANC