26/02/2019

En democràcia, Vot x Tothom

El 2019 es produiran un seguit d’eleccions -al Congrés i Senat espanyol el 28 d'abril, i les municipals i europees, el 26 de maig-  i no tothom podrà votar ni ser votat. Aquest dret estarà reservat per a les persones que tinguin nacionalitat espanyola. Les organitzacions que conformem la Plataforma pel Dret a Vot (la Coordinadora d’ONG Solidàries, l’Espai Antiracista i Girona Acull), portem anys lluitant per la igualtat de drets per a tothom i posem en marxa una nova campanya de sensibilització.

Les xifres

En alguns pobles i ciutats, l’exclusió de drets polítics és escandalosa tal com mostren els següents números: a Girona, 16.000 persones no podem escollir els i les “nostres” representants polítics; a Salt, no ho podem fer 1 de cada 3 veïns i veïnes majors d’edat (7.338 en les darreres eleccions municipals). Aquesta exclusió comporta una manca objectiva de legitimitat democràtica dels òrgans de representació i té conseqüències nefastes en les polítiques que desenvolupen.

Com a conseqüència d’una Llei d’Estrangeria de connotacions racistes que crea diferències entre la ciutadania i estigmatitza per motius d’origen, a la majoria dels veïns i veïnes d’origen estranger se li exigeixen més obligacions que a qualsevol altre ciutadà i ciutadana alhora que no se’ls reconeixen determinats drets. Per això, denunciem el frau democràtic que suposa que milers dels veïns i veïnes de Girona, Salt i altres municipis no puguin votar ni ser votats en les properes eleccions. Aquest frau a la democràcia els priva de la participació política més directa en la nostra societat i falseja els resultats de les votacions que esdevenen no representatius de la realitat que es viu als nostres pobles i ciutats.

El poble de Catalunya està format per tots i totes les seves veïnes, independentment de quin sigui l’origen i la nacionalitat. Cap català o catalana pot ser exclòs dels drets de ciutadania pel fet de no tenir la nacionalitat espanyola. D’altra banda, la participació és la clau per una bona i exitosa cohesió social: reconeixent les persones que no tenen la nacionalitat espanyola com a agents actius de la comunitat política se’ls inclou en els mecanismes dels que disposa la resta de la ciutadania per participar i, aquest fet, reverteix positivament en el conjunt de la societat.

Només podem imaginar un país plural, just i igual:

- en què totes i tots els que hi vivim, independentment del nostre origen, nacionalitat o situació administrativa de partida, participem en la seva construcció amb igualtat i amb plens drets polítics i de ciutadania, incloent-hi, és clar, la nacionalitat catalana per a tothom.

- que sigui terra d'acollida, sense murs ni lleis d'estrangeria.

- format des de la multiplicitat d'identitats nacionals, culturals, religioses i lingüístiques de tots i totes aquelles que hi viuen.

- compromès en la lluita contra el feixisme, el racisme, la xenofòbia, la islamofòbia i qualsevol discriminació per raó d'origen, llengua, cultura, religió o color de pell.


Per tant, demanem el dret a vot per a totes les persones majors d'edat empadronades a Catalunya amb sis mesos d’antelació al dia de votació.

La campanya Vot x Tothom començarà aquest dissabte 2 de març amb una assemblea oberta en la què intervindran persones afectades per aquest frau democràtic (d'Hondures, Senegal, Gàmbia, Marroc, etc.). L'assemblea començarà a les 6 de la tarda a l'Ateneu Eugenienc (carrer del Montseny 74-78- Santa Eugènia).