17/11/2020

Enfortim capacitats. Fons específic en marxa (novembre 2020)

Ahir es va publicar el Fons Específic, la convocatòria de subvencions destinades a l'enfortiment de les capacitats del teixit associatiu de les comarques de Lleida i Girona amb compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible, la igualtat de gènere i els drets humans.  Foto: A.Tudela / Girona Acull

Enguany, la situació provocada per la COVID-19 i la voluntat de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament d’establir unes bases que no fossin de durada efímera han tingut com a conseqüència que la convocatòria no s’obri fins a mitjans de novembre.

Com a aspectes a destacar cal tenir en compte:

>L'increment pressupostari –s’ha passat de 100.000 a 220.000 €- que suposa que augmenti, també, la quantitat màxima que poden sol·licitar les entitats –de 20.000 en l’anterior edició a 25.000 € en l’actual-.

>Es poden imputar despeses corresponents a tot l’any 2020 i a bona part del 2021.

>Hi ha temps per presentar els projectes, a través del registre electrònic, fins al 16 de desembre.

> Adhesió al al Codi Ètic de les entitats de l'ACCD. Es fa automàticament a l'omplir i signar el formulari de sol·licitud. A la pàgina 6 del formulari, a la part Declaració, hi ha una llista de compromisos que la persona signant declara complir entre els quals aquest Codi Ètic. Us recomanem, igualment, llegir-lo abans de signar-lo. 

>El formulari excel de pressupost del projecte pot causar-vos algun dubte ja que és el mateix de les edicions anteriors. Això vol dir que el Quadre IV continua dient despeses d'EpD i, en l'edició d'enguany, aquest àmbit s'ha substituït per "Iniciatives de difusió i/o comunicació destinades a ampliar la cobertura de les actuacions de les entitats". És a dir, que en aquest quadre hi heu de posar la previsió de despeses relatives a aquest tema. S'hi poden imputar despeses d'actes i activitats d'EpD tot i que la part de difusió l'haureu de posar al Quadre IV i la resta al Quadre II.

Cal tenir en compte, també, que el fet que les bases tinguin validesa fins al 2023 significa que a principis de l’any vinent es torni a obrir una nova convocatòria. 

Com sempre, si teniu qualsevol dubte adreceu-vos a solidaries@solidaries.org