06/07/2006

Equador, un país real sobre un línia imaginària

El passat 19 de juny es va detenir a Wilman Jiménez Salazar el qual es membre de la Red de Líderes Comunitarios Ángel Shingre, contrapart a Equador d'Enginyeria Sense Fronteres, i de la Comisión de Derechos Humanos de Orellana. Aquesta detenció es va produir quan estava actuant com a observador en una manifestació pacífica de les comunitats camperoles 15 de abril, Payamino i Punino (província de Orellana, Equador) les quals s'estaven manifestant contra les actuacions que l'empresa petroliera francesa Perenco estava fent en la zona.

L'Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres (ESF) és una ONGD que treballa per posar la Tecnologia al servei del Desenvolupament Humà i disposa d'un "Programa d'Electrificació Rural i Accés a les Energies Renovables" a la zona andina. ESF està treballant a Equador des de 2002, quan hi va entrar per primera vegada realitzant un projecte d'abastament energètic, i ha realitzat diverses campanyes de denúncia dels impactes socials, mediambientals i sobre la salut que les activitats de les empreses petrolieres generen sobre els països en els quals realitzen l'extracció o el transport.

Malauradament, aquesta detenció només reflecteix una de les contínues situacions que es donen a la zona. El petroli, que els va ser venut com a font de desenvolupament pel país, només els ha representat vessaments, afectacions en la salut i collites, desplaçaments de poblacions, conviure a menys de 50 metres d'un pou, inseguretat i repressió quan han volgut reclamar els seus drets. Aquesta situació ha estat accentuada amb la declaració d'Estat d'Emergència a la zona des del març d'aquest any. Amb aquesta es vulneren els drets de manifestació i la llibertat d'expressió de la població local, donant certa impunitat a les actuacions de les indústries extractives.

Les províncies d'Orellana, Sucumbíos i Napo, en les quals està decretat aquest estat d'emergència, són precisament aquelles províncies a on s'està extraient més petroli. Al mateix temps però són les províncies amb menys accés a la infrastructura bàsica i, paradoxalment, a l'energia. En aquest context de desigualtat i injustícia, apareixen diverses organitzacions com la Red de Líderes Comunitarios Ángel Shingre que tenen com a objectiu defensar els drets humans i ambientals de les comunitats camperoles afectades per l'actuació d'aquestes empreses.

Aquestes associacions han estat menyspreades y reprimides ja que van en contra de l'interés nacional (el petroli) per avantposar-li els drets de les persones. Amb la detenció de Wilman Jiménez i amb l'intent d'aplicació de la Justícia Militar en lloc de Civil o Penal, volen crear un precedent que acabi apagant les denúncies de la població.

Tot i això la situació encara no és perduda. Cal destacar la valentia de la població local que s'ha manifestat contra la detenció de Wilman, de l'administració local que ha demanat la dimissió del General Meza o del jutge Penal Civil d'Orellana que denunciat que aquest cas no és d'aplicació de Justícia Militar.

Des de l'Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres volem denunciar aquesta situació de desigualtat i demanar la llibertat de Wilman Jiménez, mentre defensar els drets de les persones no sigui considerat un delicte.