22/03/2017

Figueres obre la convocatòria d'Ajuts i projectes de cooperació internacional 2017

L'Ajuntament de Figueres obre la convocatòria anual de subvencions per a projectes de solidaritat i cooperació al desenvolupament i per a activitats de sensibilització de la ciutadania. El termini per a presentar les vostres sol.licituds comença avui i finalitzarà el proper 13 d'abril.

La convocatòria està dota amb 128.000 euros i estan adreçades a  entitats figuerenques, amb representació a la ciutat, que necessitin  suport per a projectes de cooperació i solidaritat a països empobrits, o per a activitats de sensibilització sobre les causes de la desigualtat nord-sud, el foment de la cultura de pau, l'educació intercultural, els valors de la tolerància i el diàleg, o la resolució pacífica dels conflictes.