24/11/2017

Fons per a l’Asil, la Migració i la Integració.

En el marc del Fons per a l’Asil, la Migració i la Integració, la Comissió Europea publica dues convocatòries de propostes d’interès per als ens locals. Ambdues tenen com a data límit de presentació de candidatures l’1 de març de 2018.

Les dues convocatòries obertes són:

‘Increment de la conscienciació sobre la contribució dels migrants a les societats de la UE’.

Dotada amb un pressupost de 5M€, permetrà finançar activitats com les següents: projectes en escoles, clubs esportius o clubs juvenils, dirigits especialment als joves; creació de campanyes audiovisuals; formació per a professionals de la comunicació sobre la migració i la contribució dels immigrants a la societat; campanyes de comunicació pública per part de les autoritats locals o regionals.

Construcció de comunitat a nivell local per a la integració incloent activitats de voluntariat’.

Dotada amb un pressupost de 5M€, permetrà finançar el següent tipus d’activitats: intercanvis culturals, en particular per promoure la cultura i els valors de la societat receptora, els valors europeus i la cultura del país d'origen, inclòs el context de l'Any Europeu del Patrimoni Cultural 2018; activitats basades en el voluntariat en suport d'activitats d'integració, que impliquen ciutadans de la UE i nacionals de països tercers a nivell de la comunitat o barri; activitats educatives, culturals i d'altra índole; activitats destinades a capacitar els immigrants per participar en la vida comunitària general.

Informació extreta del web de la Diputació de Barcelona