23/12/2013

Girona destina 10.000 euros a Síria i Filipines

L’Ajuntament de Girona destinarà 10.000 euros a Síria i Filipines en concepte d’ajuts d’emergència, tal com es va aprovar en la sessió del mes de desembre del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de Girona. Concretament, es va acordar fer dues aportacions de 5.000 euros cadascuna, per atendre les demandes urgents per pal·liar les greus situacions viscudes per la població civil de Síria i Filipines.

En el cas de Síria, l’ajut es destinarà a donar suport a la població afectada per la guerra civil. I en especial, a la població desplaçada dins del país i als refugiats al Líban i Jordània, que sumen un total de 6’8 milions de persones. L’ajuda es canalitzarà a través de la Creu Roja i la Mitja Lluna Vermella i consistirà en la compra d’equips d’higiene, mantes, tendals i equips de sanejament d’aigua. Pel que fa a Filipines, l’ajut es centrarà a donar suport a la població afectada (uns 9’5 milions de persones) pels efectes del tifó Hayian.

En total aquest any, l’Ajuntament de Girona haurà destinat 15.000 euros en ajuts d’emergència, ja que als dos anteriors cal sumar-hi els 5.000 euros destinats a la crisi alimentària que pateix la població sahrauí que viu en els campaments de refugiats de Tindouf (Algèria). L’Ajuntament de Girona canalitza aquestes aportacions a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, un òrgan supramunicipal que garanteix el seguiment d’aquest ajuts i que coordina una acció conjunta amb la resta de municipis de Catalunya que volen fer aportacions pel mateix concepte.

En la mateixa sessió del 2 de desembre, el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació va aprovar un manifest a favor de la cooperació internacional realitzada des dels governs locals. L’escrit mostra el desacord del Consell amb el projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local i, especialment, amb l’apartat del projecte de lleig que fa referència a la cooperació al desenvolupament, ja que, segons s’expressa al manifest, tanca la possibilitat als municipis de realitzar activitats de solidaritat i cooperació internacional.