04/11/2020

Girona formarà part de la Taula per la Pau i els DH a Colòmbia (novembre 2020)

 L'Ajuntament de Girona iniciarà la tramitació per adherir-se, com a membre de Ple Dret, a la Taula per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, que promou el respecte dels DH i que treballa per una sortida negociada del conflicte de Colòmbia.

Fa unes setmanes es va mantenir una reunió amb la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, per tal de valorar la possible adhesió de l’Ajuntament de Girona a la Taula, la qual cosa permetria sumar-se als pronunciamets públics que es fan des d'aquest ens. 


La Taula ofereix informació actualitzada, de primera mà i fiable sobre què passa a Colòmbia, ona suport a “gires” d’organitzacions colombianes, que venen aquí per comunicar i sensibilitzar sobre el context actual de Colòmbia i fa propostes d'accions concretes. Per la seva part, amb l'adhesió a la Taula, l'Ajuntament es compromet a participar a les reunions plenàries bimensuals, donar seguiment a la informació que ofereix la Taula i participar en grups de treball, aiaxí com fer una portació econòmica (quota anual).

Fins ara, formen part d'aquesta Taula 29 entitats membres com el Fons Català de Cooperació, l'Associació Catalana per la Pau, Fundació Pau i Solidaritat, Sindicalistes Solidaris o Oxfam Intermón, d'entre d'altres, així com l'Ajuntament de Lleida. L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament n'és membre observador. 

La Taula Treballa per contribuir des de Catalunya a la construcció d’una pau estable i duradora a Colòmbia que respecti i garanteixi els drets humans, acompanyant la sortida negociada i definitiva del conflicte colombià a tots els seus àmbits: polític, social, ambiental i armat. I també per visibilitzar i donar veu a les entitats i persones defensores de drets humans que treballen en la construcció de la pau a Colòmbia. 

Des de l'Ajuntament de Girona s'ha valorat molt positivament el fet de formar-ne part, tenint en compte la gran comunitat colombiana que viu a la ciutat i la implicació de les associacions colombianes a Girona. Així mateix, s'ha valorat també que l'adhesió coincideix amb les línies de treball i objectius establerts per el Programa de la Unitat de Cooperació, en tant que treballa per la pau arreu dels territori, i busca donar suport a un territori amb un conflicte bèl·lic molt important i creixent en aquests moments, degut a la pandèmia del COVID-19.