13/09/2017

Guia completa Llei Renda Garantida de Ciutadania

A partir d'aquest divendres, 15 de setembre, s'obre el termini per tramitar la sol·licitud de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC). Aquesta llei és fruit de la iniciativa popular i ha comptat amb el suport de més de 76 entitats cíviques, socials i públiques, com la Coordinadora d'ONG Solidàries, 52 mocions de suports d'ajuntaments,  i amb la col·laboració de molta gent voluntària. Aquí podreu descarregar-vos la guia completa de la RGC.

La RGC és una prestació econòmica que té dret a cobrar qui no disposi d’ingressos econòmics o qui disposi d’ingressos inferiors a aquests imports:

1 persona 564 euros al mes
2 persones 846 euros al mes
3 persones 921 euros al mes
4 persones 996 euros al mes
5 persones 1.071 euros al mes

Computen el conjunt d’ingressos de totes les persones que conformen la unitat familiar. La Llei entra e n vigor, com dèiem, aquest divendres i s’anirà  implementant progressivament ns al desplegament complet que serà l’1 d’abril de 2020.

D'entrada, s'adreça a persones i/o unitats familiars que ja estiguin cobrant la Renda Mínima d‘inserció i a persones i/o unitats familiars sense ingressos econòmics que no cobren la RMI (abans PIRMI). També s'hi podrien acollir les persones o unitats familiars amb ingressos familiars inferiors a les quantitats indicades anteriorment, pensionistes i perceptors de prestacions econòmiques o ajuts de l’ estat, en quantia inferior a les indicades anteriorment ,etc.