22/05/2018

Guia educativa sobre les migracions a la Mediterrània

El Servei Civil Internacional Stop Mare Mortum són les dues entitats impulsores de la Guia Entre[terres]. Es tracta d’un material educatiu per dotar les escoles, instituts i altres entitats educatives d’eines per abordar el tema de les persones refugiades i les migracions, des d’una perspectiva de construcció de pau i de transformació social.

Entre[terres] inclou diverses activitats i recursos adreçats als joves de les franges d’edats compreses entre els 9-12 anys, els 13-16 i de majors de 17 anys. És una guia formada per cinc dossiers temàtics que ofereixen diverses mirades als procesos migratoris i a la situació de les persones refugiades. Els dossiers van acompanyats d’una guia didàctica que a banda de la informació. Ofereix recursos educatius en xarxa , enllaços, vídeos, etc.

Els dossiers inclosos a Entre[terres] són cinc:

Mare Mortum, que aprofundeix en la realitat de les persones que s’aventuren a creuar la Mediterrània cercant refugi

Racisme, que s’acosta a les migracions des d’una perspectiva antirracista i no discriminatòria.

Drets Humans, que estudia la guerra de Síria però també d’altres conflictres bèl·lics, catástrofes ecològiques, etc. que han contribuït a alimentar diversos moviments migratoris.

Gènere i LGTBI, perquè en alguns països ser gai o lesbiana pot suposar una múltiple discriminació.

I finalment, el dossier Transformació Social que busca trobar solucions des de la societat civil a les conseqüències negatives que rep el sud global del nord global.

Aquest treball s’ha elaborat conjuntament entre Stop Maremortum, el Servei Civil Internacional i la cooperativa Eduxarxa amb el suport de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, el Consell de Joventut de Barcelona i el Consell Nacional de Joventut de Catalunya.