23/04/2008

Informe de la brigada de l'Institut Paulo Freire a la RAAN de Nicaragua

Durant tres setmanes, una brigada organitzada per l'Institut Paulo Freire ha viatjat a diversos llocs de Nicaragua invitada per l'Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador. L'objectiu era doble: d'una banda, viatjar a la Regió Autònoma de l'Atlàntic Nord per reunir informació sobre l'alfabetizació i la reconstrucció després del pas de l'huracà Fèlix; i de l'altra, elaborar un pla de treball que orienti la cooperació a curt i mig termini amb els projectes d'aquesta entitat a Nicaragua.