03/05/2018

Irregularitat sobrevinguda

Disposar o no d'un permís de residència, treballar o estudiar aquí,condiciona drets com el del reagrupament familiar, a l'habitatge, a la salut, o a la lliure circulació. La pèrdua del permís de residència, doncs, fa que les persones estrangeres vegin retallats els seus drets. "No som mà d'obra, som persones! #ProuIrregularitatSobrevinguda" és una nova campanya de l'Espai Antiracista Salt-Girona, que ho denuncia.

La irregularitat sobrevinguda és aquella en la qual una persona estrangera que ha estat resident legal temporalment, perdi aquest estatus de resident perquè no ha pogut renovar el seu permís de treball i/o residència: per manca de feina, per no haver cotitzat a la seguretat social prou temps, etc. La Llei d'Estrangeria preveu que aquesta "nova" irregularitat no només afecta a la persona titular de l'autorització sinó també tots aquells familiars -fills, filles, cònjugues- que en depenguin. Fins i tot, per als menors nascuts a Catalunya.

Els informes d'integració que pretenen acreditar els coneixements de l'idioma, formacions, participació social, etc. podran ser tinguts en compte durant els tràmits de renovació d'una autorització de treball, però no són vinculants. En aquest sentit, l'Espai Antiracista Salt-Girona-denuncia que la irregularitat sobrevinguda hi és perquè "les persones estrangeres són concebudes única i exclusivament com a mà d'obra, en cap cas com a ciutadanes, ni veïnes de les nostres ciutats".

El cas de l'Oumaima és un exemple d'aquesta irregularitat sobrevinguda. Després d'estar 5 anys en la irregularitat, superant totes les traves per aconseguir els papers l'any 2012, els va perdre al cap de dos anys, amb tota la família, perquè estava estudiant i no havia cotitzat, i en plena crisi, la seva mare es va quedar sense feina. Escolteu el seu testimoni:

També podeu llegir l'article que Ariet.cat ha fet sobre el cas de l'Ouimaima: «Ens han matat tota la il·lusió que teníem»