14/04/2010

Jornada Dones del Nord, dones del Sud

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya ha convocat la jornada "Dones del nord, dones del sud. Eines per a l'abordatge de la violència masclista", adreçada a persones responsables de les àrees de gestió vinculades a les polítiques de dones dels governs municipals i comarcals, així com tècnics i tècniques dels serveis d'informació i atenció a les dones (SIAD). L'objectiu és oferir formació sobre l'ús i la dinamització del material multimèdia "Dones del nord, dones del sud", contextualitzat amb conceptes teòrics sobre prevenció i identificació de la violència masclista en dones immigrades. La jornada tindrà lloc el proper 19 d'abril, al Centre de Seguretat i Salut Laboral al carrer de l'Església de Sant Miquel, núm. 11, de Girona.