Nosotros y terceros, como proveedores de servicios, utilizamos cookies y tecnologías similares (en adelante “cookies”) para proporcionar y proteger nuestros servicios, para comprender y mejorar su rendimiento y para publicar anuncios relevantes. Para más información, puede consultar nuestra Política de Cookies. Seleccione “Aceptar cookies” para dar su consentimiento o seleccione las cookies que desea autorizar. Puede cambiar las opciones de las cookies y retirar su consentimiento en cualquier momento desde nuestro sitio web.
Cookies autoritzades:
Més detalls
MENU
15/05/2024

L'Ajuntament de Girona avaluarà les polítiques de cooperació municipal

L’objectiu de l'avaluació és ajudar a dibuixar les línies estratègiques a seguir fins al 2027, en matèria de cooperació i d’educació per a la justícia global. El consistori ha aprovat un nou programa d’educació global amb la finalitat de promoure una ciutadania crítica, conscient i responsable envers les desigualtats nord-sud

Un cop feta l’avaluació de les accions que s’han dut a terme en els últims setze anys, es farà una diagnosi de la situació actual i es redactarà un nou Pla director de cooperació internacional i educació per a la justícia global.  En general, s’analitzarà el pressupost que s’ha destinat a accions de cooperació, l’assoliment dels objectius, els actors i agents implicats i l’òrgan de participació ciutadana del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. Alhora es detallaran els punts dèbils i forts del model de gestió de la cooperació i se n’identificaran els reptes i oportunitats. Serà un procés participatiu i els resultats obtinguts es presentaran en el marc del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació.

Paral·lelament, l'Ajuntament de Girona ha aprovat un nou programa d’educació global amb la finalitat de promoure una ciutadania crítica, conscient i responsable envers les desigualtats nord-sud. 

Girona educa per la justícia global

El nou programa d’educació global té com a finalitat la promoció d'una ciutadania crítica, conscient i responsable envers les desigualtats nord-sud i compromesa amb la justícia global. Sota el nom “Girona educa per la justícia global”, aquesta iniciativa pretén actualitzar, definir i impulsar una nova estratègia d’educació per la justícia global crítica i innovadora, així com els instruments que se’n derivin. De moment, el projecte es va aprovar la setmana passada i ara es crearà una plaça de tècnic/a dins l’Ajuntament per poder desenvolupar-lo. 

Els eixos temàtics del programa són cinc: justícia climàtica i mediambiental global; justícia econòmica i social global; justícia de gènere i feminismes globals; diversitat cultural, interculturalitat crítica, cultura antiracista i dret a migrar, i cultura de pau i no-violència. Aquests temes es treballaran des de diferents àrees de l’Ajuntament i amb altres administracions catalanes com la Diputació de Girona o la Generalitat de Catalunya, i amb actors locals rellevants com la Universitat de Girona, les organitzacions de la societat civil gironines o col·legis professionals com el de periodistes.

Està previst que, al llarg de tres anys, el programa assoleixi una sèrie d’objectius i resultats que van des de la recerca innovadora i creativa, la confecció de materials pedagògics i educatius o el disseny d’una campanya de comunicació dels continguts obtinguts fins a l’organització d’activitats i accions derivades de la recerca i els materials o la creació d’una jornada de referència a escala catalana. 

Tanmateix, el programa preveu participar i fer incidència en òrgans supramunicipals en matèria d’educació global com ara el Consell Català de Foment de la Pau o participar en el Fòrum Català per a la Pau. Un dels objectius del programa de l’Ajuntament de Girona serà promoure la mobilització ciutadana pels drets humans i la justícia global, tot donant a conèixer les lluites de moviments socials del sud global a Girona o incrementant les accions de mobilització ciutadana a favor dels drets humans o per la denúncia de vulneracions concretes a la ciutat de Girona.

Amb el suport de

Amb la col.laboració de