09/04/2018

L'Ajuntament de Girona obre convocatòria

La convocatòria de subvencions 2018 de l'Ajuntament de Girona per a projectes de cooperació i per a projectes d'educació al desenvolupament s'obre aquest dimecres 11 d'abril. El termini per a presentar sol·licituds serà del 12 d'abril al 10 de maig. Girona destinarà enguany 169.500 euros a aquesta convocatòria

D'aquesta dotació global, 130.000,00€ seran per a projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit internacional i 39.500,00€, per a projectes d’educació per al desenvolupament i sensibilització. 

Poden acollir-se a les subvencions previstes en aquesta convocatòria les entitats sense ànim de lucre que disposin de seu social central o delegació en el terme municipal de Girona i que tinguin presència significativa a la ciutat. Les entitats han d'estar inscrites, a més, al  Registre d’Entitats d’aquest Ajuntament i tenir la documentació actualitzada (memòria de l’any anterior i programació d’aquest any, així com els corresponents pressupostos). Per poder accedir a la convocatòria, l'entitat haurà d'estar constituïda i registrada, almenys un any abans de sol·licitar la subvenció.

Consulteu les BASES >>