25/03/2008

L'Ajuntament de Girona presenta el Pla Director

L'Ajuntament de Girona ha presentat el seu Pla director de Cooperació i Solidaritat, elaborat de forma participativa. L'objectiu del document és recollir les línies estratègiques en matèria de solidaritat i cooperació, a seguir durant els propers anys, i a partir dels punts forts i els punts febles de totes les actuacions que s'han realitzat des del Servei de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament de Girona.