Nosotros y terceros, como proveedores de servicios, utilizamos cookies y tecnologías similares (en adelante “cookies”) para proporcionar y proteger nuestros servicios, para comprender y mejorar su rendimiento y para publicar anuncios relevantes. Para más información, puede consultar nuestra Política de Cookies. Seleccione “Aceptar cookies” para dar su consentimiento o seleccione las cookies que desea autorizar. Puede cambiar las opciones de las cookies y retirar su consentimiento en cualquier momento desde nuestro sitio web.
Cookies autoritzades:
Més detalls
MENU
01/03/2014

L'Associació GRAMC impulsa formacions en diversitat social i cultural

L'Associació GRAMC i la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació posen en marxa diverses formacions en línia per treballar amb alumnat estranger i/o en entorns multiculturals. Les formacions que oferten aquestes dues entitats estan adreçades a la incorporació de noves llengües al currículum escolar, al treball col·laboratiu en entorns multilculturals, però també, i entre d'altres, a millorar les relacions família-escola en entorns de diversitat social i cultural. FOTO: Associació GRAMC

Curs d'Especialització en “Competència Plurilingüe o Ensenyament de la Llengua Anglesa? Reflexions metodològiques sobre la Incorporació de Noves Llengües al Currículum Escolar” (ON LINE)

Les necessitats lingüístiques de les persones han canviat notablement. De vegades, aquestes necessitats es confonen amb aprendre anglès. Tant és així que hi ha un discurs que equipara plurilingüisme amb ensenyament trilingüe (català, castellà i anglès) o bilingüe (castellà i anglès). No obstant això, la competència plurilingüe no és equiparable a la competència bilingüe o trilingüe, si bé està relacionada amb l'aprenentatge i la reflexió sobre les llengües.

INFORMACIÓ >

Curs d'Especialització en “la Cinquena Dimensió: Un model d'Activitat, mediat per les TIC, per al Treball Col·laboratiu en Entorns Multiculturals” (ON LINE)

El principal objectiu del curs, de naturalesa pràctica, consisteix en dissenyar una activitat col·laborativa a l'aula basada en un moodle adaptat a primària. Aquesta activitat, que segueix el model desenvolupat per la xarxa internacional Cinquena Dimensió, es basa en la realització de tasques presentades com jocs amb metes a superar pels alumnes en col·laboració.

INFORMACIÓ >

Curs d'Especialització en “L'Escolarització de l'Alumnat Estranger” (ON LINE)

Explicitar les bases psicoeducatives que orienten la pràctica educativa en contextos d'alta diversitat ètnica i cultural. En concret, es tracta d'evidenciar els supòsits teòrics i pràctics de l'educació inclusiva i intercultural.

INFORMACIÓ >

Curs d'Especialització en “El Tractament Educatiu de la Llengua de l'AlumnatEstranger” (ON LINE)

La diversitat lingüística a les aules dels nostres sistemes educatius és una realitat cada vegada més evident. No obstant això, si exceptuem algunes experiències relacionades amb l'educació bilingüe, en general l'atenció educativa que es presta a les llengües de l'alumnat diferents de les llengües oficials és molt escassa, malgrat els estudis que afirmen que el coneixement lingüístic és interdependent. El curs aborda els supòsits teòrics de les relacions entre les diferents competències lingüístiques de les persones plurilingües i mostra les seves implicacions pràctiques en l'adquisició de noves llengües.

INFORMACIÓ >

Curs d'Especialització en “El Programa Educatiu - Fons de Coneixement: Una Estratègia per Millorar les Relacions Família - Escola en Situacions de Diversitat Social i Cultural” (ON LINE)

El principal objectiu del curs, de naturalesa teoricopràctica, consisteix en implementar, en una situació escolar determinada, el programa «fons de coneixement». Per a això es requereix conèixer els fonaments teòrics i metodològics, així com familiaritzar-se amb experiències prèvies dutes a terme en diferents entorns socioculturals.

INFORMACIÓ >

Curs d'Especialització en “Experiències en Educació Inclusiva. Organització Escolar, Metodologia i Pràctica Educativa”(ON LINE)

L’educació inclusiva és un nou repte per assolir majors graus d’igualtat i de cohesió social a la nostra societat. La inclusió aborda l’educació escolar de manera diferent a la integració. No obstant, moltes vegades es confon inclusió i integració amb conseqüències metodològiques que encara provoquen més exclusió d’una part de l’alumnat. El curs discuteix la noció d’inclusió escolar o educació inclusiva i presenta exemples metodològics i organitzatius per fer-la possible.

INFORMACIÓ >

Curs d'Especialització en “Una Nova Visió de la Immersió Lingüística. Reptes i Propostes Metodològiques” (ON LINE)

La immersió lingüística és un programa de canvi de llengua de la llar a l’escola que garanteix l’aprenentatge d’una nova llengua (L2) junt amb el desenvolupament de la pròpia llengua (L1) i l’assoliment dels continguts acadèmics. No obstant, no tots els programes de canvi de llengua de la llar a l’escola són programes d’immersió lingüística. De fet, calen vàries condicions que a Catalunya es complien a la finalització de la dècada iniciada a l’any 1980. Avui dia, la situació ha canviat i aquestes condicions ja no es compleixen per una part de l’alumnat que s’escolaritza en llengua catalana. Per això, cal una reflexió metodològica i organitzativa per garantir que, si bé no es donen les condicions inicials de la immersió lingüística, tot l’alumnat assoleixi les competències bàsiques al llarg de l’ensenyament obligatori.

INFORMACIÓ >

Preu: 90€ | Durada: Dos mesos |

Amb el suport de

Amb la col.laboració de