25/06/2008

L'Europarlament vulnera els Drets Humans

La nova directiva de la Unió Europea sobre immigració, vulnera els Drets Humans. Amb la nova llei, la UE barra el pas als "sense papers" i s'apunta al carro dels països que vulneren, llei en mà, la Declaració Universal dels Drets Humans. Un document que, malgrat celebrar el seu 60è aniversari el pròxim 10 de desembre, està amenaçat de continuar sent un recull de bones intencions, més que un compromís real amb els drets bàsics de les persones.

La nova directiva aprovada per l'Eurocambra permetrà, entre d'altres mesures:

-Retenir les persones irregulars durant un total de divuit mesos en centres d'internament, mentre es prepara la seva expulsió.

-Un cop expulsats, no podran tornar a entrar a la UE durant cinc anys.

-S'obre la deportació dels menors no acompanyats, que podran ser entregats a tutors que no siguin familiars directes.

Des de la Coordinadora d'ONG Solidàries considerem que la "directiva de la vergonya" aprovada per l'Eurocambra que permet mantenir detingudes les persones immigrades en situació irregular durant 18 mesos i que deixa la via lliure per a la deportació de vuit milions de persones immigrades sense cap mena de garantia, és una vulneració flagrant i vergonyosa, que la societat no hauria de tolerar.

Alguns dels articles que es vulneren amb la nova directiva són:

Article 1: Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència, i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres.
Article 6: Tota persona té el dret arreu al reconeixement de la seva personalitat jurídica.
Article 9: Ningú no serà detingut, pres o desterrat arbitràriament.
Article 10: Tota persona té dret, en condicions de plena igualtat, a ser escoltada públicament i amb justícia per un tribunal independent i imparcial, per a la determinació dels seus drets i obligacions o per a l'examen de qualsevol acusació contra ella en matèria penal.
Article 13: 1. Tota persona té dret a circular lliurement i a triar la seva residència dins les fronteres de cada Estat. 2. Tota persona té dret o sortir de qualsevol país, àdhuc el propi, i a retornar-hi.
Article 14: En cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil en altres països i a beneficiar-se'n.
Article 28: Tota persona té dret a un ordre social i internacional en què els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració puguin ser plenament efectius.

D'altra banda, la detenció i expulsió de menors vulnera clarament la Convenció sobre els Drets dels Infants aprovada per l'Assemblea de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989.
La nova directiva posa al descobert una Europa insolidària, que només té lloc per a les persones immigrades com a mà d'obra barata i que aposta, un cop més, per una unió econòmica, buida de contingut i compromís social i solidari amb els pobles veïns dels països empobrits.

Opinió:

Carta oberta d'Evo Morales, president de la República de Bolívia

La verguenza del Parlamento europeo, per Juli Suárez d'Imatges per la Solidaritat