17/03/2014

L'èxit educatiu a Catalunya

La crisi econòmica dels darrers anys, les reformes estructurals i els canvis al cap del Govern de la Generalitat de Catalunya han estat factors de transformació política i social determinants, als quals han hagut de fer front les institucions educatives. La Fundació Ser.gi, la Fundació Jaume Bofill i el Moviment de Renovació Pedagògica de Girona presenten dimecres 26 de març «L'estat de l'educació a Catalunya. Anuari 2013»L'estat de l'educació a Catalunya.

L'Anuari 2013 aporta elements per comprendre l'evolució de l'educació al nostre país i les seves principals cruïlles i tendències. Entre les moltes dades que aporta aquest estudi, es destaca el paper del professorat en la millora pel que fa a l'augment del nombre d'alumnat que obté l'ESO o en l'increment d'estudiants amb  estudis secundaris postobligatoris, així com en la reducció de l’abandonament educatiu prematur. En aquest sentit, l'estudi assenyala que el professorat està essent un actor clau, tot i tenir més hores de docència, classes amb ràtios en ocasions més elevades i clarament, menys salari.

LLEGIR ANUARI 2013 >>