19/05/2011

La Caixa i el Banc Sabadell, darrera les bombes utilitzades per Gaddafi

Cajalón (grup Caja Rural), Caja España, Caja Mediterráneo, Bankinter, Ibercaja, Banco Popular, Banc Sabadell i La Caixa van finançar les bombes de dispersió MAT-120 fabricades per l'empresa espanyola Instalaza al 2007 i utilitzades per Gadafi per bombardejar Misrata a Líbia. Així de clar es mostra l'informe "Negocis Bruts. Bancs espanyols que financen armes controvertides", que ha presentat SETEM.

En concret, a 31 de desembre de 2007, l’empresa Instalaza comptava amb un prèstec de 87.906 euros per part del Banc Sabadell. Víctor Maeso, coordinador de la campanya Banca Limpia.com a Catalunya, considera que els clients del banc han de saber què es fa amb els seus diners per no fer-los còmplices de la seva activitat: “Si Pep Guardola sapigués que el Banc Sabadell inverteix en armament, hauria acceptat participar en la seva campanya publicitària?”

L’informe també confirma que des de 2006 fins a l'actualitat, 14 bancs espanyols estan implicats financera i econòmicament en 19 de les principals empreses fabricadores d'armes controvertides i prohibides que causen centenars de milers de morts de civils a tot el món. Entre aquestes armes hi ha armament nuclear, d'urani empobrit i armes prohibides com les armes químiques, biològiques, les bombes de dispersió i les mines antipersones.

De l'informe es destaca que el BBVA, el Banc Santander i BANKIA (Banco Financiero y de Ahorros, entitat central del SIP formada per Caja Madrid, Bancaja, Caja Segovia, Caja Ávila, Caja Rioja, Caixa Laietana i Caja Insular de Canarias) són els tres bancs espanyols amb més activitat en finançament de companyies productores d'armes controvertides. El Banc Sabadell és el quart banc espanyol que més inversions té en empreses d’armament, amb accions en 7 empreses productores d’armes. Els altres bancs espanyols implicats en la fabricació d'armes controvertides són: Bankinter, BBK[1], Ibercaja, MAPFRE, Banco Madrid, Banco Popular, Catalunya Caixa, Banco Pastor, Finanduero i Banca March.

L'informe ha estat elaborat per a SETEM per Profundo.