Nosotros y terceros, como proveedores de servicios, utilizamos cookies y tecnologías similares (en adelante “cookies”) para proporcionar y proteger nuestros servicios, para comprender y mejorar su rendimiento y para publicar anuncios relevantes. Para más información, puede consultar nuestra Política de Cookies. Seleccione “Aceptar cookies” para dar su consentimiento o seleccione las cookies que desea autorizar. Puede cambiar las opciones de las cookies y retirar su consentimiento en cualquier momento desde nuestro sitio web.
Cookies autoritzades:
Més detalls
MENU
01/02/2005

La Coordinadora d’ONG Solidàries suspèn la Constitució Europea en temes de Pau i Solidaritat

La mal anomenada Constitució Europea és un conjunt de tractats que no són altra cosa que acords entre estats. Sense afany de fer cap gran estudi polític i jurídic exhaustiu, des de les entitats d'aquesta Coordinadora hem volgut fer un balanç planer i entenedor, sobre com hi són reflectits els temes que ens són competència; és a dir, la Pau, la Solidaritat, els Drets Humans, la Cooperació per al desenvolupament, la Immigració, etc...

La mal anomenada Constitució Europea és un conjunt de tractats que no són altra cosa que acords entre estats. Sense afany de fer cap gran estudi polític i jurídic exhaustiu, des de les entitats d'aquesta Coordinadora hem volgut fer un balanç planer i entenedor, sobre com hi són reflectits els temes que ens són competència; és a dir, la Pau, la Solidaritat, els Drets Humans, la Cooperació per al desenvolupament, la Immigració, etc.

Volem fer notar que no considerem adequat el procediment d'elaboració, on els pobles i els ciutadans han tingut una nul·la participació directa.

Hi ha alguns articles amb els quals podem coincidir plenament, com la incorporació de la Pau entre els objectius fonamentals de la Unió, el compromís d'assimilar la Declaració Universal dels Drets Humans i la obligació de promoure'ls, així com els Drets dels Infants, o el fet de marcar com a objectiu la eradicació de la pobresa.

Malgrat això, n'hi ha molts d'altres amb els que discrepem profundament:

DRETS HUMANS

- Fent una breu anàlisi dels Drets Humans a la Constitució Europea, cal dir que rebaixa i edulcora alguns dels articles de la Declaració Universal dels Drets Humans, signada el 1948. En especial, els articles 12, 16, 21, 23, 25 i 26.

PAU

- És un Tractat eminentment militarista. S'estableix una Agència Europea d'Armament amb l'objectiu de recerca i millora de les capacitats militars, i a la vegada no diu res de fer jurídicament vinculant el Codi de Conducta de la UE sobre l'exportació d'armes. Volem recordar que molts dels seus estats membres en són grans exportadors

- Es manté la supeditació a l'OTAN, establint que les decisions de la Unió no podran ser contràries a les d'aquest organisme militar i, per tant, es continuarà supeditats als seus interessos en política exterior.

- No renuncia a la guerra com a instrument de resolució de conflictes.

IMMIGRACIÓ

- Es tracta des d'un punt de vista excessivament policial i repressiu. Es dóna molt més èmfasi a la seguretat i el control de fronteres que a la pròpia integració i acollida.

- Nega la ciutadania a les persones sense papers i, per tant, se'ls neguen els drets més fonamentals recollits en la Declaració Universal dels Drets humans. Drets que haurien d'estar garantits pel sol fet de ser persona, i no per la situació jurídica en la qual es trobi aquesta persona en un moment determinat.

COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT

- Aquest apartat tan sols requereix una pàgina de les 350 que té el tractat. En cap moment estipula compromisos concrets en aquests temes i deixa en mans dels estats qualsevol in????V?iciativa. En cap moment fa esment del deure dels estats a emprendre polítiques per paliar les desigualtats Nord/Sud i, per tant, no es garanteix cap acció en aquesta línia.

- Parla d'ajuda humanitària als països empobrits i de com dur-la a terme, però fa total omissió respecte el Deute Extern i l'ofec produït per les polítiques econòmiques de l'FMI, el Banc Mundial i l'OMC, responsables, en gran mesura, de la situació d'aquests països.

- No hi ha cap referència a la resolució de la Nacions Unides en la qual es recomana als països rics la destinació de com a mínim el 0'7% del seu PIB a combatre les desigualtats Nord/Sud, i en cap moment garanteix que els estats membres emprenguin accions destinades a paliar aquestes desigualtats.

Una de les conclusions més importants a les quals hem arribat, i que volem subratllar, és que aquest tractat sempre deixa en mans dels estats l'última paraula en els temes importants. No hi ha cap compromís ferm en la lluita contra les desigualtats. Tot es queda en una vaga declaració d'intencions, gens compromesa. No conté cap aportació substancial per tal de modificar la línia històrica de depredació i explotació que es realitza de persones, pobles i recursos naturals, posant en primer terme el mercat i el desenvolupament econòmic, i deixant a segon terme el benestar de les persones i la conservació del planeta.

Comarques gironines i Alt Maresme, febrer de 2005

Amb el suport de

Amb la col.laboració de