25/06/2009

La pluralitat lingüística de la immigració

Els dies 6, 8, 10 i 15 de juliol, seminari " La Pluralitat lingüística de la immigració present a Catalunya" organitzat per la Secretaria per a la Immigració i Linguamon-Casa de les llengües. El curs té com a objectiu fer una aproximació a les llengües i les cultures d'origen dels nous ciutadans i per a conèixer les llengües de la immigració presents a Catalunya i els seus aspectes sociolingüístics, el seu vocabulari bàsic, etc. i reflexionar sobre el tractament de les llengües de la immigració en el període d'acollida. A la Casa de Cultura de Girona.