03/11/2014

Les comunitats educatives de Girona i Xauen ben a prop

L'associació Eccit i la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO, han organitzat  la sisena edició de l’intercanvi de mestres, professorat i educadors/es socials de Girona i Xauen. El professorat gironí s'ha traslladat a Xauen per fer una estada formativa i d'intercanvi amb el món escolar, social i cultural. Aquest nou intercanvi s'ha fet durant l'últim pont de Sant Narcís-Tots Sants.

En aquesta ocasió, s'ha visitat escoles rurals per conèixer de prop la realitat educativa del Marroc, s'han dut a terme trobades amb el sindicat d’educació del Marroc i també una xerrada amb l'imam de khairuna, que els ha explicat el paper de la religió en la cultura, les relacions familiars i l’escola.


La delegació provincial d’educació de Xauen ha estat l'encarregada de fer una formació pràctica sobre el sistema educatiu del Marroc i les diferents reformes extraordinàries que s’han posat en marxa per millorar l’educació rural.

Es tracta d'una estada pràctica, ja que el professorat està tres dies a les aules, repartit segons els interessos i segons la matèria que li interessi a cadascú. L’últim dia de l’escola, és el professorat català qui es posa al capdavant de l'alumnat marroquí, durant una sessió que es fa amb el suport i col·laboració del professorat autòcton.

El grup gironí també rep una formació de l'associació femenina popular de Xauen, sobre la mudawan, el nou codi civil i familiar del Marroc que porta nous drets a les dones, i el seu paper per desenvolupar la participació de  les alumnes a les escoles.