02/11/2016

Les Nacions Unides voten sí al procés per prohibir les armes nuclears

El passat dijous, 27 d’octubre, els governs reunits a Nova York van votar sí a “iniciar negociacions multilaterals sobre desarmament nuclear”. Aquest primer pas implica l’establiment, l'any que ve, de conferències de negociació per a un tractat que prohibeixi les armes nuclears.

La Campanya Internacional per a l’Abolició de les Armes Nuclears, de la qual FundiPau i el Centre d’Estudis per a la Pau JM Delàs en són membres, ha treballat intensament durant els darrers anys perquè el tractat sigui una realitat i "celebra el resultat d’aquesta votació", que ha estat de 123 vots a favor i 38 en contra.

Àustria, el Brasil, Irlanda, Mèxic, Nigèria i Sud-Àfrica són els països que van fer circular un esborrany de resolució per tal que el 2017 s’iniciïn negociacions per tenir un “instrument legalment vinculant per prohibir les armes nuclears, que avanci cap a la seva total eliminació”.

Informació extreta del web de FundiPau