Nosotros y terceros, como proveedores de servicios, utilizamos cookies y tecnologías similares (en adelante “cookies”) para proporcionar y proteger nuestros servicios, para comprender y mejorar su rendimiento y para publicar anuncios relevantes. Para más información, puede consultar nuestra Política de Cookies. Seleccione “Aceptar cookies” para dar su consentimiento o seleccione las cookies que desea autorizar. Puede cambiar las opciones de las cookies y retirar su consentimiento en cualquier momento desde nuestro sitio web.
Cookies autoritzades:
Més detalls
MENU
28/01/2021

Les nostres propostes electorals

Les ONG Solidàries no només denunciem sinó també proposem. De cares a la nova convocatòria electoral, les diverses formacions polítiques que actualment estan representades al Parlament de Catalunya han rebut, durant els últims dies, un document amb una trentena de propostes per aconseguir una major justícia i cohesió social.

Entenem que la construcció de la pau en l’àmbit  català ha de fonamentar-se en polítiques públiques que afavoreixin la cohesió social, la solidaritat, la gestió noviolenta dels conflictes, la participació de la ciutadania en els afers comuns i la transparència de la gestió i dels pressupostos del Govern de Catalunya. Considerem que han de ser una bona eina de diàleg i de compromís mutu entre els grups parlamentaris i la Coordinadora d’ONG Solidàries. Les nostres propostes són aquestes:

FOMENT DE LA PAU

 • Promoure la Cultura de Pau com a marca diferencial de Catalunya, a través de les pròpies actuacions i donant suport a activitats específiques sobre aquestes qüestions d’entitats i associacions d’arreu del país.
 • Instar el Govern de Catalunya al compliment efectiu de la Moció 55/XI del Parlament de Catalunya, sobre la desmilitarització de Catalunya, i fer-ne el seguiment i control.
 • Instar el Govern de l’Estat a declarar una amnistia per a totes les persones processades (alcaldes, representants d’entitats, membres dels darrers Governs de Catalunya) en relació amb el referèndum de l’1 d’octubre de 2017, la consulta no vinculant del 9 de novembre de 2014 i altres relacionades amb el procés.
 • Aplicar mesures per lluitar contra la xenofòbia i el racisme, i  propiciar  espais de diàleg intercultural i interreligiós entre els ciutadans de Catalunya.

 

TRANSPARÈNCIA

 • Complir les lleis de Transparència (19/2013 i 19/2014)de manera que l’accés a la informació sigui visible i de fàcil consulta per a la ciutadania i instar a totes les administracions locals catalanes a complir amb celeritat aquesta llei
 • Garantir l’accés de tota la ciutadania als tràmits i gestions amb les diferents administracions públiques de Catalunya. En cap cas les TIC han de suposar una barrera per a les relacions de la ciutadania amb les administracions. I, si fos el cas, que hi posi els recursos humans, materials i econòmics necessaris
 • Establir un límit salarial per a membres del Govern, diputats i càrrecs de confiança de 3,5 vegades el Sou Mínim Interprofessional
 • Impulsar una llei que exigeixi als càrrecs de confiança dels membres del Govern demostrar la seva vàlua i experiència per al càrrec al qual se l’assigna.

 

COHESIÓ SOCIAL

 • Adaptar les taxes, matrícules i quotes existents a Catalunya (municipals, comarcals, Generalitat...) al nivell de renda dels usuaris, de manera que es tingui en compte la renda familiar i el número de persones que componen la unitat familiar.
 • Assegurar que la Renda Garantida de Ciutadania arribi a tota la ciutadania i aplicar-la de manera ràpida i efectiva i sigui compatible amb l’Ingrés Mínim Vital.
 • Elaborar i desenvolupar un pla de xoc per a persones aturades de llarga durada que la crisi va expulsar del mercat de treball i, ara el COVID-19, n’ha augmentat el nombre i n’ha fet més difícil la seva incorporació al món del treball.
 • Promoure una llei que, independentment del seu origen o nacionalitat, atorgui els drets i deures de ciutadania a les persones amb més d’un any de residència continuada a Catalunya.
 • Garantir pressupostàriament la integració social de persones immigrades i la convivència respectuosa amb les diferències, a través de plans locals d’acollida i convivència. Incloure la mediació com a competència d’obligat compliment per als ajuntaments i dotar-los dels recursos necessaris.
 • Garantir pressupostàriament els Plans de Barris, els Plans Comunitaris i els Plans d’Entorn per tal d’assegurar la igualtat d’oportunitats socials, educatives, culturals, esportives...
 • Millorar el finançament de les entitats socials signant convenis pluriennals per assegurar, a llarg termini, el treball dels processos de les persones i el seguiment dels projectes que es duen a terme, atès que els finançaments anuals no són una bona eina a l'hora de transformar contextos i millorar la realitat de les persones i col·lectius amb menys oportunitats. Fer efectius els pagaments, almenys en un 70%, en el moment de la firma del conveni o de la resolució de la convocatòria per tal de no constrènyer l'economia de les mateixes entitats.
 • Elaborar i aprovar dins d’aquesta legislatura una Llei de l’economia social i solidària.

 

DESENVOLUPAMENT

 • Mantenir el compromís adquirit d’incrementar paulatinament el pressupost de cooperació fins a destinar-hi el 0,7% dels ingressos propis el 2030. Dur a terme polítiques per tal que aquests fons es gestionin de manera equitativa arreu del territori.
 • Promoure el compliment efectiu dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.

 

ÈTICA

 • Fer front a la impunitat de l'evasió i el frau fiscal exigint a les empreses d’abast internacional a les que es subcontracti o a les que s’externalitzin serveis acreditacions sobre els països on tributen.
 • Operar amb la banca ètica de manera funcional i no simbòlica, i instar totes les administracions catalanes a també fer-ho. Donar a conèixer aquest compromís a la ciutadania.
 • Incorporar criteris ètics en el consum de l’administració itambé en aquells serveis contractats i conveniats, que permetin assegurar la compra de productes de comerç just o  elaborats lliures d’explotació i injustícies. Instar totes les administracions catalanes a també fer-ho.
 • Incloure criteris socials i de respecte als drets humans, la cultura de la pau, la solidaritat i el medi ambient en els plecs de contractació de serveis.
 • Garantir que els treballadors de les empreses contractades per serveis o adjudicació d’obres tinguin unes condicions laborals justes basades en els criteris de l’OIT, l’Estatut del Treballadors i referendades en un conveni col·lectiu.
 • Instar al Govern de Catalunya al compliment efectiu de la Resolució 359/XI sobre un marc legislatiu pel respecte dels drets humans per les empreses catalanes que operen a l’exterior aprovada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació del Parlament de Catalunya el 3 de novembre de 2016, amb l’aprovació d’un compromís entre els diferents actors i un observatori que vetlli pel seu compliment.

 

HABITATGE

 • Davant l’emergència habitacional, garantir el dret a l’habitatge i l’accés als subministraments bàsics (aigua, electricitat i gas) a tota la població, amb mesures i recursos adequats. Obligar a les subministradores a signar els convenis i assumir i condonar els deutes de les famílies vulnerables. I coordinar les administracions públiques catalanes per tal de fer efectiu el compliment de la Llei 24/2015 en matèria de pobresa energètica.
 • Incrementar la borsa d’habitatges de lloguer social pressionant els grans tenidors perquè en cedeixin en condicions dignes per als programes de lloguer social i concedint i facilitant un lloguer social als habitatges amb famílies residint-hi. Introduir bonificacions fiscals per als propietaris que cedeixen habitatges per a lloguer social.
 • Ampliar i aplicar la llei de regulació dels preus de lloguer a tots els municipis del país.
 • Aplicar un pla de xoc per abordar el sensellarisme. El dret a  un habitatge digne ha d’estar garantit.
 • Dissenyar i ampliar les mesures per fer front al pagament del deute vinculat a les moratòries i prorrateig de les quotes hipotecàries actuals aplicades a les famílies.

 

 

 

 

 

Notícies relacionades
Propostes electorals per al foment de la pau

La Fundació per la Pau insta els partits a incorporar dotze propostes en els programes per a les eleccions catalanes. Pressionar perquè es redueixi la despesa militar, garantir el suport a la societat civil i a les institucions catalanes que treballen pel foment de la pau, i implicar-se en les campanyes internacionals pel desarmament són algunes de les propostes. Quan es facin públics els programes farem un balanç de quines propostes en clau de pau han recollit els partits.

Llegir més
Eleccions: les entitats pregunten

Iolanda Pineda (PSC), Teresa Jordà (ERC), Olga Casanovas (ICV-EUiA), Anna Tarrés (SI), Lluc Salellas (CUP), Enric Cardona (PRE-IR), Carlos Fernando Salgado (Pirata.cat) i Déborah Parris (PACMA) són els participants al debat convocat per les entitats de la Xarxa pels Drets Socials i la Mesa d'Entitats per la Participació, amb motiu de les properes eleccions al Parlament. CiU i PP encara no han confirmat la seva assistència. Els/Les representants polítics/es hauran de respondre sobre aspectes socials, laborals, d'habitatge, de territori, educatius i sanitaris, inclosos als seus programes electorals. 

Llegir més
Les propostes de Solidaritat i Cooperació de les Eleccions Municipals del 2015

Les entitats de la Coordinadora d’ONG Solidàries han elaborat diverses propostes de cares a les eleccions municipals d’aquest any per aportar idees i reflexions que contribueixin a fer de la política municipal una eina participativa, transformadora i valenta per al bé comú i al servei de les autèntiques preocupacions de la ciutadania.

Llegir més

Amb el suport de

Amb la col.laboració de