02/05/2011

Les nostres propostes per a les eleccions municipals!

Participació ciutadana, educació en valors, respecte mediambiental i sostenibilitat, desenvolupament humà Integral de la ciutadania i relacions justes Nord-Sud. Aquests són els cinc grans eixos treballats en el document de Propostes per a les eleccions municipals 2011. Amb aquest document, les ONGD de la Coordinadora d'ONG Solidàries aporten idees i reflexions per a contribuir a fer de la política municipal una eina participativa i transformadora, al servei de les autèntiques preocupacions de la ciutadania. Des de la Coordinadora hem començat a presentar aquest programa de solidaritat a les formacions polítiques.